Category Archives: europe

Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

‘Donald John MacDonald’s account, published bilingually in Gaelic and English, of the grim privation of prisoner of war camps during the Second World War resounds with the spirit, humour and sense of comradeship of men who refused to be cowed by their captors.’ Read it here on ISSUU. Likes(0)Dislikes(0) Continue reading

Posted in anti-fascism, europe, Gaelic, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

Dè tha an t-Aonadh Eòrpach a’ ciallachadh dhutsa? #gàidhlig

An robh thu riamh ag ionnsachadh no ag obair ann an dùthaich eile san Aonadh Eòrpach? An ann à dùthaich eile san AE a tha thu agus thu a-nis a’ fuireach ann an Alba? An robh thu riamh ag obair aig tè de … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Beurla-Ghallda, europe, European Committee, Roinn Eòrpa, Scottish Parliament | Comments Off on Dè tha an t-Aonadh Eòrpach a’ ciallachadh dhutsa? #gàidhlig

Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig

Tha Comataidh na h-Eòrpa is nan Dàimhean a-muigh a’ dèanamh rannsachadh an-dràsta air molaidhean Riaghaltas na h-Alba airson Alba san Roinn Eòrpa. Mar phàirt den rannsachadh seo, tha a’ Chomataidh air bhideo a dhèanamh a tha a’ brosnachadh… Continue reading

Posted in EER Committee, EU, europe, indyref, neo-eisimileachd, Roinn Eòrpa | Comments Off on Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig