Category Archives: EU

Òran Br-fhàgail Brònach

Seo agaibh duanag a’ toirt geàrr-iomradh air cùisean mòra Brexit ann am beagan fhaclan a-rèir nam beachdan is breithneachadh as motha a chluinnear mu dheidhinn sna naidheachdan. Ma tha cuid agaibh airson a ghabhail os làimh ron ath-Mhòd Nàiseanta, ’s ann ri fonn “Chuir iad mis’ a dh’eilean leam fhìn” a tha i air a… Continue reading

Posted in àbhachdas, an t-aonadh eòrpach, Èirinn, Backstop, bàrdachd, Brexit, Brfhàgail, EU, Jeremy Corbyn, Naidheachdan & Poileataigs, nicola sturgeon, Sgrìobhadh Cruthachail, Theresa May | Comments Off on Òran Br-fhàgail Brònach

Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig

Tha Comataidh na h-Eòrpa is nan Dàimhean a-muigh a’ dèanamh rannsachadh an-dràsta air molaidhean Riaghaltas na h-Alba airson Alba san Roinn Eòrpa. Mar phàirt den rannsachadh seo, tha a’ Chomataidh air bhideo a dhèanamh a tha a’ brosnachadh… Continue reading

Posted in EER Committee, EU, europe, indyref, neo-eisimileachd, Roinn Eòrpa | Comments Off on Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig