Category Archives: Cothrom

Cothrom air chall ach am faic sinn nòs ùr?

Tha an gainnead airgid a-nis a’ toirt greim às a’ Ghàidhlig. Cha iongnadh sin. Tha an tuarastal aig tòrr againn air a bhith reòite fad 2 no 3 bliadhnaichean a-nis agus mura h-eil thu nad bhancair, bhall-pàrlamaid no spuinnedair ‘hedge fund’, tha s… Continue reading

Posted in ceol ur, CLI, Comhairle nan Leabhraichean, Cothrom, na gathan, nòs | Comments Off on Cothrom air chall ach am faic sinn nòs ùr?

Catherine

Hello! Is mise Catherine agus tha mi dìreach air tòiseachadh bho chionn ghoirid mar neach-cuideachaidh foillseachaidh aig Acair. ‘S ann às an Eilean Sgitheanach a tha mi, ach bha mi a’ fuireach ann an Glaschu bho chionn còig bliadhna far an robh… Continue reading

Posted in Acair, books, Cothrom, dealbhachd, Gaelic, Gàidhlig, Isle of Lewis, Publishing, Stornoway | Comments Off on Catherine

Cothrom ùr do sgriobhadairean!

Tha Acair, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean, a’ leasachadh sreath ùr ficsean Gàidhlig do dh’inbhich. Tha grunn sgrìobhadairean ag obair an-dràsta, cuid a’ sgrìobhadh sgeulachdan goirid agus cuid eile ag obair air nobhail.  Thuir… Continue reading

Posted in Acair, Agnes Rennie, Anndra Dunn, books, Catriona Lexy Caimbeul, Comhairle nan Leabhraichean, Cothrom, Gaelic, Gàidhlig, Publishing, sgriobhadairean | Comments Off on Cothrom ùr do sgriobhadairean!