Category Archives: SNP

Cunnart an lùib a’ bhuannachaidh

Beachd air dè a tha “buannachadh” a’ ciallachadh do phàrtaidh le cion àireamhan ann am pàrlamaid chèin.   Le Steaphan Mac Risnidh Thugadh teachdaireachd shoilleir le taghadraidh na h-Alba nuair a bhòt a’ mhòr-chuid airson a’ Phàrtaidh Nàiseanta ann an 48 de 59 roinnean Phàrlamaid Westminster. Tha sin a’ fàgail nach do bhuannaich air neo… Continue reading

Posted in an t-aonadh eòrpach, Beachd, Breatamach, Brexit, Naidheachdan & Poileataigs, neo-eisimeileachd, pàrlamaid, SNP, Westinster | Comments Off on Cunnart an lùib a’ bhuannachaidh

An Deasbad Mòr

Se a-nochd an oidhche. Thig e gu a h-aon is gu a dhà eadar an dà cheannard. Ach. chan iad na ceannardan. Chan eil Darling ach a’ riochdachadh gràisg de BhritNats. Thathar a’ meas ge-tà nach eil anns an Luchd-Buidhe (Orange Order), Ukip agus am BNP … Continue reading

Posted in luchd an Aonaidh, saorsa, SNP, Telebhisean, Yes Alba, Yes Scotland | Comments Off on An Deasbad Mòr

Farpais Cheist Taigh Seinnse ann an Lios Mochuda

Bha mi a’ cluich ann an sgioba le trì buill eile aig farpais-cheist taigh seinnse ‘SNP’ ann an Lios Mochuda ach bhuannaich sgioba bho mheur eile! Co-dhiù, bhuannaich mise dà dhuais sa Raffle! Deagh cheartachadh airson University Challenge! Continue reading

Posted in Farpais-cheist, Lios MoChuda, SNP | Comments Off on Farpais Cheist Taigh Seinnse ann an Lios Mochuda

‘S Trom Uallach an Aineolais

No, ma chanas tu an dòigh eile e…. ‘s trom an ceann a tha làn chac. Tha sinn gu math cleachdte ri beachdan claon nan aona-chànanach is iad gun sgot air sealladh eile den t-saoghail ach am fear cruaidh Sasannach. Ach, seo e a-nis bho bhall den Phà… Continue reading

Posted in Gallaibh, heads full of cac in Caithness, saorsa, SNP | Comments Off on ‘S Trom Uallach an Aineolais

MacConnail a’ sireadh taigh ùr?

Chunnacas am bodach seo a’ taisbeanadh a bheachd mu choinneamh a’ chaismeachd mu dheireadh aig Independence 1st (is a’ Ghàidhlig àiteigin as a dèidh?) bho chionn ghoirid. A-rèir nan cunntas-beachd an-dràsta, tha a h-uile coltas ann gun breab… Continue reading

Posted in Independence 1st, Jakey, saorsa, SNP | Comments Off on MacConnail a’ sireadh taigh ùr?