Category Archives: indyref

Deich ceistean mun Ghàidhlig san #indyref

Tha Dòmhnall Iain a’ toirt sùil air deich ceistean cudromach dha na Gàidheil an lùib an Reifreinn. 1.      Am bi a’ Ghàidhlig aig cridhe Alba ùr? Tha am Pàipear Geal ag innse dhuinn (anns a’ chànan eile): “We plan to create a secure future for Gaelic in Scotland by increasing the numbers learning, speaking and… Continue reading

Posted in Ailig Salmond, Alba, Gàidhlig, indyref, Naidheachdan & Poileataigs, rathad an referendum | Comments Off on Deich ceistean mun Ghàidhlig san #indyref

Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig

Tha Comataidh na h-Eòrpa is nan Dàimhean a-muigh a’ dèanamh rannsachadh an-dràsta air molaidhean Riaghaltas na h-Alba airson Alba san Roinn Eòrpa. Mar phàirt den rannsachadh seo, tha a’ Chomataidh air bhideo a dhèanamh a tha a’ brosnachadh… Continue reading

Posted in EER Committee, EU, europe, indyref, neo-eisimileachd, Roinn Eòrpa | Comments Off on Alba san Roinn Eòrpa às dèidh an reifreann – dè do bheachd? #eòrpa #gàidhlig

Alba, Neo-eisimileachd agus an Roinn Eòrpa – dè do bheachd? #gaidhlig

Tha Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh a’ cumail rannsachadh mu mholaidhean Riaghaltas na h-Alba mu Alba neo-eisimeileach a bhith na bhall den Aonadh Eòrpach.  Tha a’ chomataidh ag iarraidh beachdan an t-sluaigh a chluinntinn. C… Continue reading

Posted in an t-aonadh eòrpach, aonadh na h-eòrpa, Comataidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, indyref, neo-eisimileachd | Comments Off on Alba, Neo-eisimileachd agus an Roinn Eòrpa – dè do bheachd? #gaidhlig

Seisean fianais mun Ghàidhlig san reifreann: Aithisg Oifigeil ri faghinn #gaidhlig #indyref

Dh’aithris sin an t-seachdain sa chaidh air seisean fianais aig Comataidh nan Athchuingean Poblach far an deach fianais a ghabhail sa Ghàidhlig mu athchuinge a thaobh Gàidhlig anns an reifreann air neo-eisimeileachd. Tha an Aithisg Oifigeil airson … Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, indyref, petitions committee | Comments Off on Seisean fianais mun Ghàidhlig san reifreann: Aithisg Oifigeil ri faghinn #gaidhlig #indyref

Fianais Ghàidhlig ’s an referendum #gaidhlig #indyref

Chualas a’ Ghàidhlig aig coinneamh Comataidh nan Athchuingean Poblach an-dè agus dithis a’ toirt seachad fianais mu athchuinge co-cheangailte ris a’ chànan. Chaidh iarraidh air Iain MacLeòid agus am Proifeasair Rob Dunbar (Oilthigh Dhùn Èid… Continue reading

Posted in cànan, comataidh nan athchuingean poblach, Comataidhean, dà-chànanach, Gabhail pàirt, indyref, petitions committee, referendum, reifreann | Comments Off on Fianais Ghàidhlig ’s an referendum #gaidhlig #indyref