Category Archives: obair an ath-bheòthachaidh

Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Bha Gilleasbuig shìos an Earra-Ghàidheal airson treiseag, air ceann a chosnaidh.

Bha e air a bheò-ghlacadh leis na chunnaic e dh’ ainmean Gàidhlig sa h-uile sgìre dhan rachadh e:

‘S ann mar sin a bhitheas an t-Eilean Sgitheanach an ceann fichead bliadhna; na h-ainmean Gàidhlig, ach "Gaelic was never really spoken here, of course".

Nach math gu bheil obair an ath-bheòthachaidh a’ Continue reading

Posted in Earra-Ghàidheal, obair an ath-bheòthachaidh, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?