Category Archives: vibrant forward-looking Gaelic

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean! Le’r cead, nì sinn turas còmhla ‘son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire ‘Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse …’San Fhaoilleach …. Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, vibrant forward-looking Gaelic, wonderful BBC Alba | Comments Off on Sùil aotrom air 2015 vol. I

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean!

Le’r cead, nì sinn turas còmhla ‘son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire ‘Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse …

‘San Fhaoilleac… Continue reading

Posted in BBC Alba, Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Sùil aotrom air 2015 vol. I

Gilleasbuig salutes the return of the V-word

Thoiribh an aire agus bithibh air ur dòigh: coltach ri sàr-obair ‘Illeasbuig a thaobh corporate tweets, ‘s e saothair sìor-leantainneach a th’ anns a’ bhlog seo agus mar as mò a nochdas am facal-V, ‘s ann as mò thèid e a-steach … an fheadhainn … Continue reading

Posted in rampant quangocracy, the v-word, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Gilleasbuig salutes the return of the V-word

Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Bha Gilleasbuig shìos an Earra-Ghàidheal airson treiseag, air ceann a chosnaidh.

Bha e air a bheò-ghlacadh leis na chunnaic e dh’ ainmean Gàidhlig sa h-uile sgìre dhan rachadh e:

‘S ann mar sin a bhitheas an t-Eilean Sgitheanach an ceann fichead bliadhna; na h-ainmean Gàidhlig, ach "Gaelic was never really spoken here, of course".

Nach math gu bheil obair an ath-bheòthachaidh a’ Continue reading

Posted in Earra-Ghàidheal, obair an ath-bheòthachaidh, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

2012: Another triumphant year for the vibrant, forward-looking Gaelic revival

Mar a chaidh cor na Gàidhlig a leasachadh ann an 2012:

Er …

dùnan an-dè: ‘leasachadh’ na Gàidhlig ann an 2012?

Lean Gilleasbuig air twitter!   @GilleAotrom

Continue reading

Posted in bliadhna Gaidhlig, cor na Gaidhlig, leasachadh na Gaidhlig, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on 2012: Another triumphant year for the vibrant, forward-looking Gaelic revival