Category Archives: Oilthigh Dhùn Èideann

Deasbad Gàidhlig an Reifreinn

  Chaidh Steaphan MacRisnidh do Dheasbad Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann agus rinn e èisteachd ri argamaidean bho gach taobh den iomairt a tha air an dùthaich a bheò-ghlacadh. Bha mi an làthair air a’ 14mh latha dhen Chèitean aig deasbad Gàidhlig air a chur air dòigh le Oilthigh Dhùn Èideann agus a b’ e, a-rèir… Continue reading

Posted in Alasdair Allan, Alasdair Moireasdan, deasbad Gàidhlig, Naidheachdan & Poileataigs, neo-eisimeileachd, Oilthigh Dhùn Èideann, reifreann | Comments Off on Deasbad Gàidhlig an Reifreinn

14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Bidh deasbad mun reifreann a’ dol tro mheadhan na Gàidhlig @ 18.30 14mh An Cèitean 2014 aig: Godfrey Thomson Hall Thomson’s Land Holyrood Dùn Èideann EH8 8AQ Bu toil leinn tòrr diofar phàirten den choimhearsnachd fhaicinn ann, gu h-àraid pàrantan … Continue reading Continue reading

Posted in deasbad, debate, Gàidhlig, Naidheachdan - News, oileanaich, Oilthigh Dhùn Èideann, referendum, reifreann | Comments Off on 14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba

Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba Tha Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba air fàs caran sàmhach bho chionn ghoirid, ach tha gnothaichean a’ teasachadh a-rithist.   An-uiridh, bha iomairt mhòr airson Sgoil Eòlais na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann a shàbhaladh bho cho-shuidheachadh roinntean a bhios a’ tachairt as t-samhradh 2014 (aig an dearbh àm ’s… Continue reading

Posted in Archives, Cànain, Cànan & Cultar, Cathair na Ceiltis, dana, dànamag, Gaelic, Gàidhlig, Iomairt Sgoil Eòlas na h-Alba, Naidheachdan & Poileataigs, Oilthigh Dhùn Èideann, Roinn na Ceiltis, School of Scottish Studies, Sgoil Eòlais na h-Alba, tasglann, University of Edinburgh | Comments Off on Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba

Oilthigh Dhùn Èideann a’ cèilidh oirnn! #gàidhlig @GaidhligODE

Chuir Oilthigh Dhùn Èideann seachdain Ghàidhlig air dòigh an t-seachdain sa chaidh gus iomhaigh a’ chànain a thogail san Oilthigh.  Mar phàirt den t-seachdain, thainig cuid de na h-oileanaich is luchd-obrach dhan Phàrlamaid airson turas t… Continue reading

Posted in Bria Mason, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Oilthigh Dhùn Èideann, University of Edinburgh | Comments Off on Oilthigh Dhùn Èideann a’ cèilidh oirnn! #gàidhlig @GaidhligODE

Mo chiad thuras aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis

Tha mi dìreach air ais bhon a’ chiad choinneamh agam aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis. Cha robh dùil agam a bhith ann fiù ‘s, ach chaidh mi ann agus chòrd e rium gu leòr.Nise, anns a’ chiad dà bhliadhna aig Oilthigh Ghlaschu, bha mi a cleachd… Continue reading

Posted in Cailean Maclean, Comunn Gàidhlig Inbhir Nis, Gàidhlig, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu | Comments Off on Mo chiad thuras aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis

Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann.Bha mi a’ leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn È… Continue reading

Posted in Co-labhairt, dùn èideann, gaeilge, Gàidhlig, Oileanaich Cheilteach, Oilthigh Dhùn Èideann, UHI | Comments Off on Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach


Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann.
Bha mi a’ leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn Èideann agus bha mi airson a chur taic ris an iomairt seo. Chuir mi mo ainm ris an athchuinge nuair a chunnaic mi ceangal air Facebook. Dh’ ionnsaich mi an-dèidh gun cur ‘An Comunn Cheilteach’ a’ Chiad Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach seo air dòigh a chur taic ris an Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba. 
Fhuair mi fiosrachadh mu dheidhinn an co-labhairt mìos air ais agus bha mi airson pàirt a’ gabhail, gun teagamh – a dhol agus a dh’èisteachd ris na pàipearan. Ma tha e freagarrach, tha mi airson pàipear a’ sgrìobhadh airson co-labhairt an ath-bhliadhna, ‘s docha mu dheidhinn cleachdadh nam Meadhanan Sòisealta ann an Gàidhlig no air fèin-leasachadh airson coimhearsnachdan Gàidhlig, no cò aig a tha fios! Bha mi nam bheachd gum bhiodh e math dìreach a bhi bhith am bliadhna.
Ràinig mi ann an Dùn Èideann mu còig uairean agus thug mi tacsi gu flat aig Stiùbhairt, far an robh mi a’ fuireach airson dà oidhche. Feumaidh mi ràdh gu bheil mi glè thaingeil dhà airson a’ toirt àite dhomh fo a chabar.

Chaidh sinn a-mach na h-oidhche siud, agus às dèidh dìnnear anns ‘The Library’, choinnich sinn muinntir bho Èirinn, a’ Chuimrigh, an t-Eilean Mhanainn, Alba (gu dearbh) agus fiù ‘s an Òlaind ann an Captain’s Bar air Sràid Colaiste a Deas! ‘S e icebreaker a bh’ ann mus toisich an co-labhairt, agus fhaigh mi e glè feumail is spors. ‘S e deagh bheachd a bh’ ann gun teagamh!

Fàilte!

n ath latha, dhùisg mi tràth agus chaidh mi air a’ bhus don Oilthigh Dùn Èideann còmhla ri Stiùbhairt chun a’ cho-labhairt. Bha e math aodainnean ùra is seann dh’fhaicinn – bha a math a bhith a’ bruidhinn ri Wilson McLeod airson a’ chiad àm! Bha 40 oileanaich ann agus luchd-obrach. Thoisich an co-labhairt rud beag anmoch air sgàth gun deach an dealan dheth air feadh an sgìre EH1! Dh’ èisteachd sinn ri triùir nach robh feum airson taisbeanadh-dealain dhèanamh agus an dèidh srùbag, chaidh sinn gu togalach ùr far am fuirich sinn airson an latha.

Bha an latha trang le daoine is gnothach

Posted in Co-labhairt, dùn èideann, gaeilge, Gàidhlig, Oileanaich Cheilteach, Oilthigh Dhùn Èideann, UHI | Comments Off on Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Caraid a’ cèilidh oirnn! #gaidhlig @ComannCeilteach @UniofEdinburgh

Thadhail Bria Mason – a chaidh a fastadh bho chionn goirid mar a’ chiad Oifigear Gàidhlig ann an Oilthigh Dhùn Èideann – oirnn an-dè. Bha sinn a’ bruidhinn air dòighean airson a bhith ag obair còmhla. Mar bhuidhinn phoblach a &#82… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Oilthigh Dhùn Èideann | Comments Off on Caraid a’ cèilidh oirnn! #gaidhlig @ComannCeilteach @UniofEdinburgh

Mo thruaigh Gàidhlig an Oilthigh Dhùn Èideann

Tha am blog seo toirt an aire gu bheil plana "Gàidhlig" aig alma mater Ghilleasbuig fhèin a-nise.

"Colaiste Leigheas Ainmhidhean" airson Colaist’ a’ Bheataireachd, anyone?

Summerhall, Dùn Èideann – seann làrach airson "Leigheas Ainmhidhean"

Beachd ‘illeasbuig:

NO! Oilthigh Dhùn Èideann, noooooo …

—————————-

Agus a-nise:  Leabhar na Bliadhna

A’ Continue reading

Posted in academic elite, language expropriation, Oilthigh Dhùn Èideann | Comments Off on Mo thruaigh Gàidhlig an Oilthigh Dhùn Èideann