Category Archives: siubhal

An Cumhachd ’s an Dorchadas | Ag aisling ann an Ameirigea

An treas post le Eòghan à Ameirigea a Tuath Nuair a ràinig mi Port-adhair Bhaile an Fhreastail agus choisich mi chun an taigh-òsta agam, dh’fhairich mar gun robh mi a’ coiseachd tro shaoghal an òrain Sprinsgteen as fhèarr leam “Darkness On The Edge of Town”. Bha an t-àite cho ciar. Cha robh solais na sràide… Continue reading

Posted in siubhal | Comments Off on An Cumhachd ’s an Dorchadas | Ag aisling ann an Ameirigea

Air an t-Slighe Leathainn | Iorc Nuadh

An dara pìos le Eòghan bho Ameirigea a Tuath – sùil air Ceann Iar Dheas Eilean Mhanhattain. ‘S e coiseachd an dòigh as fheàrr a th’ ann airson Manhattan fhaicinn. Chan eil Iorc Nuadh cho “celluloid” sa bha mi an dùil – tha e nas beòthaile is nas tarraingiche buileach. Cha robh cus tlachd nam… Continue reading

Posted in siubhal | Comments Off on Air an t-Slighe Leathainn | Iorc Nuadh

A’ dol gu Ameirigea

Tha Eòghan a’ falbh gu Ameirigea a Tuath airson mios. Bidh sinn a’ foillseachadh criomagan bhuaithe às na Stàitean agus Canada. An t-Adhar Ameirigeanach, mar a bha aig Mac a’ Ghobhainn. Tha sinn uile beò fon iarmailt far am bi an iolaire mhòr air sgèith. Math no dona. Tìr a’ Gheallaidh. Wounded Knee. Beverly Hills.… Continue reading

Posted in siubhal | Comments Off on A’ dol gu Ameirigea

Siubhal | Innis Tìle

Dh’fhalbh Liam Crouse a dh’Innis Tìle air saor-làithean. Faic dè bh’ aige ri ràdh mu thìr teine is deighe, agus dè as urrainn dha na Gàidheil ionnsachadh bhon mhuinntir is dualchas seo. Tha mi nam shuidhe a’ sgrìobhadh seo air turas a Reykjavík, a’ coimhead ‘Hross í oss’ (Air Eich is Daoine), fiolm èibhinn mun… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Eachdraidh, Gàidhlig, iceland, icelandic, innis tìle, ìsland, reykjavik, siubhal | Comments Off on Siubhal | Innis Tìle

Cairt Revolut | a’ siubhal nas glice

GBP gu CZK gu EUR gu HUF agus tòrr sheòrsaichean airgid a bharrachd leis a’ chairt chreideis seo aig a’ chompanaidh ùr, Revolut. ’S gann gu bheil mi air tilleadh às an Roinn Eòrpa, a’ siubhal a-mach ’s a-steach tron Raon Euro agus chan eil ach moladh agam airson na cairt ùir a chleachd sinn… Continue reading

Posted in airgead, Cànan & Cultar, currency, dana, euro, Gàidhlig, revolut, Roinn Eòrpa, siubhal, Teicneòlas | Comments Off on Cairt Revolut | a’ siubhal nas glice

‘La Survivance’ | Sgeul nan Canadach Frangach an Sasainn Nuadh a Deas

‘S e ‘Journée internationale de la Francophonie’, air neo, ‘Latha eadar-nàiseanta na Frangachd’ a th’ ann san 20mh den Mhàrt. Tha Liam a’ toirt sùil air sgeul ‘La Survivance’ – an strì airson mairsinneachd a’ chultair ‘s na cànain – ann an Sasainn Nuadh a Deas agus a’ bruidhinn ri fear, Michael MacÀdhaimh, a tha… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, siubhal | Comments Off on ‘La Survivance’ | Sgeul nan Canadach Frangach an Sasainn Nuadh a Deas

An Tùsanach Trèigte | An Treubh Naragansait; Pàirt II

A’ leantail oirnn leis an dara artaigeal mun Treubh Naragansait san Eilean Ròdach, bidh an t-artaigil seo a’ cnuasachadh dualchas arc-eòlasach agus poileataigs nan Naragansat. Dualchas na Talmhainn: RI110 Sna lathaichean ron King Philip’s War, dar a bha a’ Cholonaidh Ròdach agus an Treubh Naragansait fhathast bàigheil da chèile, ghabh Roger Williams sgrìob a-nuas a… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, cultar, siubhal | Comments Off on An Tùsanach Trèigte | An Treubh Naragansait; Pàirt II

An Tùsanach Trèigte | An Treubh Naragansait; Pàirt I

Sna h-artaigealan seo, bidh Liam Alastair a’ toirt sùil air eachdraidh, cultar an latha an-diugh agus ath-bheothachadh cànain nan Naragansat, treubh tùsanach an Eilein Ròdaich. ‘S fhada on a bha an treubh ionadail againn, an Naragansat (Beurla: Narragansett), a’ còmhnaidh ‘s a’ gabhail sealbh air an fhearann timcheall a’ bhàigh air a bheil ‘Bàgh nan Naragansat’… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, cultar, dana, Eilean Ròdach, indian, Narragansett, native american, Rhode Island, siubhal, tribes | Comments Off on An Tùsanach Trèigte | An Treubh Naragansait; Pàirt I

Beartas na Beilge

Ma tha thu airson cuairt ghoirid a ghabhail an geamhradh seo, tha Rhona a’ moladh na Beilge. Leann math, barrachd chipshops na th’ aca san Òban – dè dh’fhaodadh a bhith na b’ fheàrr?   Bidh cuid ag ràdh gu bheil a’ Bheilg car dòrainneach. “Dè th’ innte co-dhiù?” thuirt caraid rium nuair a dh’innis… Continue reading

Posted in a' bheilg, Cànan & Cultar, featured, Rhona NicDhùghaill, siubhal | Comments Off on Beartas na Beilge

Sgrìob do Stockholm: 5 Adhbharan a shiubhal gu tuath sa gheamhradh

Dh’fhaodadh an geamhradh ar fàgail car gruamach. Ann an Alba, mar as trice, tha e dorcha, fliuch ‘s fada. Mar sin, dh’fhaoidte gum biodh sgrìob do na dùthchannan Lochlannach ann am meadhan na Dùbhlachd gu dubh an aghaidh miann a’ mhòr-chuid. Carson a thigeadh tu a Stockholm, ma-thà? Uill, tha Stockholm àlainn, làn seallaidhean brèagha,… Continue reading

Posted in An t-Suain, Cànan & Cultar, featured, Rhona NicDhùghaill, siubhal, Stockholm | Comments Off on Sgrìob do Stockholm: 5 Adhbharan a shiubhal gu tuath sa gheamhradh