Category Archives: Annual Report

Aithisg bhliadhnail ùr dà-chànanach air fhoillseachadh #gàidhlig

Chaidh aithisg bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba fhoillseachadh an-diugh. ‘S e deagh dhòigh a th’ ann faighinn a-mach na tha do Phàrlamaid air a bhith a’ dèanamh fad na bliadhna, le fiosrachadh mu reachdas, obair san t-Seòmar, obair nan Comataidhean, obair leis a’ phoball agus tòrr a bharrachd. Seo bhideo a rinn sinn le beagan de … Leugh an corr de Aithisg bhliadhnail ùr dà-chànanach air fhoillseachadh #gàidhlig Continue reading

Posted in aithisg bhliadhnail, Annual Report, Gàidhlig, Scottish Parliament | Comments Off on Aithisg bhliadhnail ùr dà-chànanach air fhoillseachadh #gàidhlig

Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

A bheil thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air na thachair ann am Pàrlamaid na h-Alba san 12 mìos mu dheireadh? Tha Aithisg Bhliadhnail 2014 ri fhaighinn a-nis le fiosrachadh mu ghnothaichean pàrlamaideach, agus mu mar a ghabh daoine pàirt san &… Continue reading

Posted in Annual Report, Comataidhean, Foillseachaidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, Scottish Parliament, SPCB | Comments Off on Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

And these folk want to give us a Gaelic Language Academy

Sàr eisimpleirean dhen a’ chànan mhilis mhàthaireil a nochd ann an Aithisg Bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2011-12:

"Is e bliadhna dhùbhlanach ach torrach aig a’ cheann thall a tha
air a bhith ann do Bhòrd na Gàidhlig, mu choinneach  [sic] cùl-raoin
de chrìonadh eaconamach agus goireasan cuibhrichte mar bhuil
air an sin." 

– Iain Aonghas MacAoidh san ro-fhacal aige. Aidh a Continue reading

Posted in Annual Report, Bòrd na Gàidhlig, Gaelic, Pseudogaelic, rubbish Gaelic reports display contempt for the language | Comments Off on And these folk want to give us a Gaelic Language Academy