Category Archives: Parliament day

Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn gu Dùn Breatann #gaidhlig

Thèid an ath Latha na Pàrlamaid a chumail air 24 Gearran ann an Dùn Breatann. Ri linn gnothaichean an latha, bidh An t-Oifigear Riaghlaidh agus Comataidh Bun-structair is Cur-an-Seilbh Calpa a’ gabhail os làimh sreath de choinneamhan cuide ri … Continue reading

Posted in Dumbarton, Dùn Breatann, Dunbartonshire, Gabhail pàirt, Parliament day, West Dunbartonshire. Siorrachd Dhùn Bhreatainn | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn gu Dùn Breatann #gaidhlig

Foghlam: Latha na Pàrlamaid anns na h-Eileanan Siar #gaidhlig

Buinidh a’ Phàrlamaid do dh’Alba air fad agus chan ann dìreach do mheadhan na dùthcha. Is e seo am beachd a tha an t-Oifigear Riaghlaidh ag iarraidh nochdadh gu mòr tro shreath thachartasan air an cumail air feadh na h-Alba … Continue rea… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, Eileanan Siar, Foghlam, Gabhail pàirt, Gnòthaichean pàrlamaideach, Latha na Parlamaid, Parliament day, PD2 | Comments Off on Foghlam: Latha na Pàrlamaid anns na h-Eileanan Siar #gaidhlig

Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic

Thèid an dàrna ‘Latha na Pàrlamaid’ aig Pàrlamaid na h-Alba a chumail ann an Steòrnabhagh (15 Màrt 2013). Bidh an iomairt ùr ‘Latha na Pàrlamaid’ a’ toirt obair Pàrlamaid na h-Alba agus an luchd-phoilitigs aice a-steach ann an coimhe… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, Eilean Leòdhais, Eileanan an Iar, Eileanan Siar, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Leòdhas, Parliament day, steornabhagh, Stornoway | Comments Off on Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic