Category Archives: Comhairle nan Eilean Siar

An Lùdag ’s Ludaig | Ainmean-àite Beurla air Ghàidhealtachd

’S tric a chluinneas luchd na Gàidhlig gearain luchd an aona chànanachais ann an Alba mu shoidhnichean Gàidhlig. Air Ghalltachd, air Ghàidhealtachd, ’s gach àite eadar na dhà, tha e coltach nach eil uair nach deach soidhne Gàidhlig an-àirde gun an gearan ceudna na chois. Mar as minig a chluinneas, ’s e ‘Gaelic was never… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Comhairle nan Eilean Siar, gaelic signs, Gàidhlig, na h-eileanan siar, Naidheachdan & Poileataigs, Plana Gàidhlig | Comments Off on An Lùdag ’s Ludaig | Ainmean-àite Beurla air Ghàidhealtachd

Staid èiginneach na Gàidhlig : Ceann na circe ann an gob na h-àirce

Fhuaras dearbhadh aig a’ chunntas-sluaigh mu dheireadh, (mur robh fios againn mar-thà), gun bheil a’ Ghàidhlig an impis dol à bith anns a’ mhòr-chuid de na h-Eileanan an Iar. Chan eil ann ach 48.15% de chloinn nan Innse Gall eadar 3 agus 15 bliadhna a dh’aois aig a bheil comas air choireigin sa chànan. Chan… Continue reading

Posted in bàs na Gàidhlig, Cànain, ceannard, clann, CNES, comas-labhairt, Comhairle nan Eilean Siar, cunntas-sluaigh, Gàidhlig, Naidheachdan & Poileataigs, Tormod Dòmhnallach | Comments Off on Staid èiginneach na Gàidhlig : Ceann na circe ann an gob na h-àirce

Deasbad digiteach: Cumhachd do na h-Eileanan! #gàidhlig #power2islands

Bidh Comataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh ann an Steòrnabhagh a-màireach agus iad a’ gabhail fianais mu dheamocrasaidh ionadail ann an àiteachan iomallach is eileanach. Mar phàirt de seo, bidh a’ chomataidh a’ sireadh bheachdan a… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, eileanan, Gabhail pàirt, Innse Gall, innse ghall, islands, orkney, shetland, steornabhagh, Western Isles | Comments Off on Deasbad digiteach: Cumhachd do na h-Eileanan! #gàidhlig #power2islands

Foghlam: Latha na Pàrlamaid anns na h-Eileanan Siar #gaidhlig

Buinidh a’ Phàrlamaid do dh’Alba air fad agus chan ann dìreach do mheadhan na dùthcha. Is e seo am beachd a tha an t-Oifigear Riaghlaidh ag iarraidh nochdadh gu mòr tro shreath thachartasan air an cumail air feadh na h-Alba … Continue rea… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, Eileanan Siar, Foghlam, Gabhail pàirt, Gnòthaichean pàrlamaideach, Latha na Parlamaid, Parliament day, PD2 | Comments Off on Foghlam: Latha na Pàrlamaid anns na h-Eileanan Siar #gaidhlig

Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic

Thèid an dàrna ‘Latha na Pàrlamaid’ aig Pàrlamaid na h-Alba a chumail ann an Steòrnabhagh (15 Màrt 2013). Bidh an iomairt ùr ‘Latha na Pàrlamaid’ a’ toirt obair Pàrlamaid na h-Alba agus an luchd-phoilitigs aice a-steach ann an coimhe… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, Eilean Leòdhais, Eileanan an Iar, Eileanan Siar, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Leòdhas, Parliament day, steornabhagh, Stornoway | Comments Off on Sùilean air Steòrnabhagh – Dàrna Latha na Pàrlamaid #gaidhlig #gaelic