Category Archives: An Comann Gaidhealach

Tha cuid dàna, cuid eile rìoghail

Chaidh iris air-loidhne ùr a chur air bhog an t-seachdainn-sa – Dàna. Cha do leugh mi tòrr dheth fhathast ach tha coltas glè mhath air. Gheibhear altan air naidheachdan, spòrs agus eadhon saidheans is teacneolas. Ghlac am pìos air ‘ceallan-luirge… Continue reading

Posted in An Comann Gaidhealach, Ceap Breatann, cultar, Foghlam, Gaelic | Comments Off on Tha cuid dàna, cuid eile rìoghail

Oraidean Shoillse air ais.

Chì mi gu bheil sreath de dh’òraidean a’ toiseachadh as ùr aig Oilthigh Dhùn Eideann an t-seachdainn-sa leis an t-seann sheinneadair bho Mhill a h-Uile Rud agus Na Gathan – Tim Armstrong – a’ tighinn a bhruidhinn air ‘Ionnsachadh Cànain mar Ghnìo… Continue reading

Posted in An Comann Gaidhealach, ceol ur, cultar, na gathan, Soillse | Comments Off on Oraidean Shoillse air ais.

Am Mòd… ar cacan is ar ceò

Tha an t-àm sin den bhliadhna againn a-rithist. Thig na mìltean cruinn comhla am baile air choireigin – se Dùn Omhain a’ bhliadhna-sa – gus ‘cultar na Gàidhlig’ a chomarrachadh. Air ‘iomall a’ Mhòid’ gheibhear gu leòr ach a’ mhòr-chuid tro mhead… Continue reading

Posted in An Comann Gaidhealach, Mòd, Mòd 2012, strì | Comments Off on Am Mòd… ar cacan is ar ceò