Category Archives: Coitcheann

Glasraich na t-Samhain

Glasraich na t-Samhain

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Thog mi an dealbh seo a bhon-dè. Tha sinn a’ toirt fàs air glasraichean geamhraidh a-nis aig taigh mo mhathair. Sin biotais agus leiteis agus càl collaig agus brocoillidh (brocolli).

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Glasraich na t-Samhain

“Loch” Hollywood

Seo “Loch Hollywood.” Tha e suidhichte eadar Beinn Cahuenga agus meadhan a’ bhaile Hollywood, faisg air an sanas Hollywood ainmeil. ‘Se tasgadh-uisge a th’anns an loch. Chaidh e a thogail eadar 1923 agus 1925. Thog am baile Los Angeles dàm airson làn canyon mòr le uisge. ‘Se Dàm Mulholland a th’air. Bha Uilleam Mulholland à […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on “Loch” Hollywood

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on

An Taghadh USA 2006

Fiosrachadh-taghaidh
Originally uploaded by AlasdairFitheach.
An Taghadh USA 2006
‘S abhaist dhomh bhòtadh a-riamh. Tha mi a’ dol a bhòtadh gu toilichte a-màireach. Am bheil sinn a’ dol a dh’atharrachadh an riaghladh? Tha mise ag iarraidh atharrachaidh e. Tha e coltach gu bheil an sluagh Aimearaganach ag aontachadh rium. ‘Se taghadh cudromach a th’ann aig […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on An Taghadh USA 2006

An Taghadh 2006

Fiosrachadh-thaghaidh

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on An Taghadh 2006

Na bithibh gorach!

IMG_4456

Originally uploaded by etara.

Oidhche shamhna ann an L.A. Chan eil cail a dh’fhios agam carson na h-ughdarrasan a chur casg air Silly String. ‘Se taigh-sinnse sporsail a th’ann an Frolic Room, faisg air Hollywood Blvd ’s Vine, crois-rathaid gu math ainmeil.
Taing do Etara airson an […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Na bithibh gorach!

Cha robh an t-uisge ann

1_sm
Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Coiseachd monaidh, doigh Caileafornach. Chan eil an geamhreadh a’ tighinn idir. Chunnaic sinn beagan fhèidh agus eòin gu leòr (dusan fithich a’ cluich air mullach, bha sin math dha riribh). Leughaibh storaidh an turais (’sa bheurla) aig làrach-lìn an caraid agam Raibeart:
http://www.celsius1414.com/node/1283

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Cha robh an t-uisge ann

‘Se foghar goirid a bh’ann.

Sunset Boulevard
Originally uploaded by AlasdairFitheach.

An-dè agus an-diugh: soilleir ’s brèagha ’s blàth ’s tioram ’s teth. 30 *C!
Cha do mhaire am foghar gu fada. Tillidh e, tha sin gu cinnteach.

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on ‘Se foghar goirid a bh’ann.

Thàinig am Foghar

LA Sunburst During Storm
Originally uploaded by StuSeeger.

Tha an t-uisge ann! Thàinig frasan beaga, troma tron bhaile an-dè. Feumaidh mi sgàilean-uisge ùr a cheannaic. Sin a’ chiad frasan o chionn a’ Ghiblean. Chan eil ach dà ràith na bliadhna aig Los Angeles: leth na bliadhna teth ’s tioram, agus leth na bliadhna fliuch ’s fuar.
Taing mhòr […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Thàinig am Foghar

Talpra, Magyar!

Tha mi toilichte gum bi am prògram Eòrpa a’ toirt sùil air cuimhneachd cudromach – 1956 ann an t-Ungaire. ‘Se cuimhneachd cudromach dhomsa cuideachd. Bha m’athair an sàs ann.
A-rèir riaghaltas na h-Ungaire, tha coimhearsnachd mhòr chudromach de daoine ungaireach ann an L.A. Seo co-thuiteamas inntinneach. Chunnaic mi an carragh do na h-ungairich seo aig Square […] Continue reading

Posted in Coitcheann, muinntir | Comments Off on Talpra, Magyar!