Category Archives: Coitcheann

Coitcheann – Common Ground

Lorg Ghlaschu – In Search of the Dear Green Place, is a SNH commission for Mòd Ghlaschu 2019 celebrating Glasgow’s people, places and stories through her Gaelic and other placenames. Here’s a poem by Mary Ann Kennedy, inspired by Cathkin Braes – the highest point within the city boundaries, giving an unrivalled view of the […] Continue reading

Posted in Arts & Culture, Cathkin Braes, Coitcheann, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Glasgow, poetry | Comments Off on Coitcheann – Common Ground

Seo “snoopy2?

Chan ann ar leòr de thrèineachan rèile ann an LA, ‘s mar sin tha sinn dèidheil air blimpspotting

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Seo “snoopy2?

Chan e am Balla Bherlin a tha seo

Seo frith-rathad rothadairean a tha a' ruith ri taobh loidhne trean as ùire a' bhaile – An Loidhne "Expo". Smaoinich mi gun robh e a' coimhead coltach ris a' Bhalla Bherlin!
Continue reading

Posted in Coitcheann, Goireasan | Comments Off on Chan e am Balla Bherlin a tha seo

Ainmean-àite ann an California a Deas

’S ann à trì cànanan a tha na h-ainmean-àite Los Angeles a’ tighinn. ’S iad a’ Bheurla agus an Spàintis agus an Tongva. ’S e an Tongva cànan nan daoine dùthchasach Los Angeles. Fhuair i bàs ro dheireadh an 19mh linn, gu mi-fhortanach, ach chithear tòrr ainmean-àite fhathast a tha a’ toirt fianais don mhuinntir […] Continue reading

Posted in Coitcheann, Eachdraidh, Tìr nan Tongva | Comments Off on Ainmean-àite ann an California a Deas

Alba ann an LA

Tha tòrr ainmean Albannach ann an LA. Bho àm gu àm cuiridh mi eiseimpleirean dhiubh an-seo. Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Alba ann an LA

Aig Oilthigh Caltech

Chaidh mi a dh’èisteachd òraid inntinneach aig an oilthigh Caltech o chionn ghoirid. Bha an t-Ollamh Harvey Newman, sàr-neach-fiosaige, a’ bruidhinn mu dheidhinn an Hadron Collider Mòr ann an Geneva. Cha tuig mi mòran de na bha e ag ràdh, ach bha e soilleir gum bi iad a’ bualadh protoin ri chèile aig ìre de […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Aig Oilthigh Caltech

Craobh Chaorainn

’S ann gu tric a chi thu craobh-chaorainn an Los Angeles. ‘S ann air feadh na leth-chruinne mu thuath a gheibhear an gnè mhòr de chraobh seo (an gnè air a bheil Sorbus). Tha seòrsaichean dùthchasach ann an California mar Shorbus americana, ach chan eil mi cinnteach ma ‘s e iad seo na seòrsaichean a […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Craobh Chaorainn

Sealladh eagallach

http://bit.ly/JiDIb
Camara air Beinn Wilson, an t-amharc-lann ainmeil, a’ coimhead air toit nan teintean.
Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Sealladh eagallach

Sìde nan seachd sian

Bha eagal orm nach biodh California a Deas a’ dol a dh’fhaotainn uisge gu leòr am bliadhna seo. ’S ann san t-seachdain seo chaidh, ge-tà, anns an do ràinig sìleadh ionadail gun ìre abhaisteach. Bha an t-uisge ann fad sia laithean. ’S e naidheachd sgrathail math a th’ann, oir tha tiormachd air a bhith ann fad […] Continue reading

Posted in Coitcheann, nadar, Naidheachdan | Comments Off on Sìde nan seachd sian

Stailc ann no às, tha oidhche Oscair a’ tighinn

“Oscars” ri reic air Hollywood Boulevard
Tha an Los Angeles Times, am prìomh phàipear-naidheachd a’ bhaile, ag aithris gum bi stailc nan sgrìobhaichean a’ tighinn gu crìoch, ’s docha DiLuain. Bha ceann-suidhe an Acadaimh a’ cumail a-mach an t-seachdain seo chaidh gum bi an oidhche mhòr a’ dol air adhart stailc ann no às. Thoisich Comann […] Continue reading

Posted in An_Gnìomhachas, Coitcheann | Comments Off on Stailc ann no às, tha oidhche Oscair a’ tighinn