Category Archives: Edinburgh

Clasaichean Còmhraidh do Pharantan – Intermediate Gaelic Conversation for Parents

21/07/2014 THIS CLASS IS NOW AT FULL CAPACITY. If you are a parent with children in Gaelic Medium Education and still interested in doing Gaelic classes please contact me. tara@cnag.org.   Gaelic Classes in Edinburgh New Gaelic conversation classes for … Continue reading Continue reading

Posted in class, Edinburgh, fluency, Gach tachartas - All events, Gaelic, gaelic in edinburgh, gàidhlig ann an dùn èideann, intermediate, learning, school | Comments Off on Clasaichean Còmhraidh do Pharantan – Intermediate Gaelic Conversation for Parents

Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann

Plac ùr a’ comharrachadh bàrd ainmeil Dhùn Èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Chaidh seo a chur suas ann an Roxburgh’s Close air Àrd-shraid Dhùn Èideann an-dè, 24mh An t-Ògmhios 2014. New plaque commemorating world famous Edinburgh Gaelic Bard, Duncan … Continue reading Continue reading

Posted in bàrdachd, dùn èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Duncan Bàn MacIntyre, Edinburgh, Gach tachartas - All events, Gaelic, Gàidhlig | Comments Off on Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann

Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Cothroman Obrach aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce – sgaoilibh an nàidheachd Job opportunities at Bun-sgoil Taobh na Pairce – please share Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce a’ sireadh uiread de thidsearan airson an ath sheisean sgoile; sgaoilibh an nàidheachd seo. … Continue reading Continue reading

Posted in cothroman obrach, croileagan, dùn èideann, duneideann, Edinburgh, Gach tachartas - All events, gaelic in edinburgh, gaelic jobs, Gàidhlig, Naidheachdan - News, nursery nurse, teacher, work opportunities | Comments Off on Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Tramaichean Dhùn Èideann – turas dhan depot #gaidhlig @edinburghtrams

Chaidh mi fhèin is dithis cho-obraiche agam bho Phàrlamaid na h-Alba air turas gu depot nan tramaichean ann an Dùn Èideann Dimàirt is abair gun robh deagh latha againn. Fhuair sinn cothrom a dhol air bòrd trama, agus an seada is … Continue reading Continue reading

Posted in Alba, dùn èideann, Edinburgh, Scotland, tramaichean, trams | Comments Off on Tramaichean Dhùn Èideann – turas dhan depot #gaidhlig @edinburghtrams

Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012

Fhuair mi liofta a Glaschu bho an t-Eilean Sgìtheanach (tapadh leibh do Mharcas, a mhàthair is Bernadette!). Bha mi ann an Glaschu aig 6f agus choinneach mi neach-obrach aig Cànain airson greiseag mus do dh’fhalbh mi air an trèana.  Chunnaic m… Continue reading

Posted in Alba, bull pàrlamaid na h-Alba, dùn èideann, Edinburgh, Gaelic, Gàidhlig, neo-eiseimleachd, Social Media Week Glasgow, Yes, YesScotland | Comments Off on Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012