Category Archives: Na Crìochan

Lèirmheas | An Sealladh bho Chreag a’ Chaisteil

‘S e cuspair a sheasas gu làidir an inntinn nan Albannach; eilthireachd; cuspair a bheanas rinn uile. Ach ciamar as urrainear dèiligeadh ri cuspair a thug uiread de bhuaidh oirnn ann an dòigh a nì feum no a dh’innseas rud nach cualas roimhe. Seo a’ cheist a bha gam fhàgail teagmhach nuair a chaidh mi a shealltainn… Continue reading

Posted in Alice Munro, Alice Rothach, Cànan & Cultar, Castle Rock, drama, eilthireachd, lèirmheas, Na Crìochan, Sealladh bho Chreag a' Chaisteil, Srath Eadraig, Stellar Quines, Strath Ettrick, The View from Castle Rock | Comments Off on Lèirmheas | An Sealladh bho Chreag a’ Chaisteil

Latha na Pàrlamaid ann an Cridhe Hamhaig #gaidhlig #hawick

Bidh Crìdhe Hamhaig (ionad Heart of Hawick) mar dhachaigh do Phàrlamaid na h-Alba an ath mhìos agus Taigh an Ròid, mar gum biodh, a’ tadhail air a’ bhaile fad latha. Thig luchd-poilitigs is luchd-obrach na Pàrlamaid gu Hamhaig ro làim… Continue reading

Posted in Borders, Comataidhean, Foghlam, Gabhail pàirt, Haaick, Hamhaig, Hawick, Heart of Hawick, Na Crìochan, Tower Mill | Comments Off on Latha na Pàrlamaid ann an Cridhe Hamhaig #gaidhlig #hawick

Riccarton – “Baile taibhseach” na h-Alba #gaidhlig #whra

An-dè rinn mi an rud a tha a h-uile balach beag ag iarraidh dèanamh: Dhraibh mi trèana! Chaidh mu dhan rathad-iarainn ghlèidhte ann an Whitrope, deas air Hamhaig/Hawick, anns na Crìochan. ‘S ann leis an WHRA (Waverley Route Heritage Association) … Continue reading Continue reading

Posted in Borders, Na Crìochan, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn glèidhte | Comments Off on Riccarton – “Baile taibhseach” na h-Alba #gaidhlig #whra

Meatro nan Crìochan #gaidhlig

Bha mi a’ gearan an latha roimhe mu na gearraidhean uabhasach a chaidh a dhèanamh anns na Crìochan sna 1960an agus a dh’fhàg an sgìre air fad gun stèisean rèile sam bith. Seo mapa a rinn mi den t-seirbheis rèile … Continue reading Continue reading

Posted in Gàidhlig, Na Crìochan, rathaidean-iarainn dùinte | Comments Off on Meatro nan Crìochan #gaidhlig