Category Archives: Lios MoChuda

Lios MoChuda, na Gàidheil agus #Gàidhlig

Seo òraid a rinn mi an-uiridh aig Sabhal Mòr Ostaig ann an clas Saoghal na Gàidhlig: ’S e amas na h-òraid a thoirt gearr-chunntas eachdraidheil de Lios Mochuda agus a buntanas leis na Gàidheil agus an cànain. Tòisichidh mi le linn a’ Chàlbhain agus cleachdaidh mi sin a neartaich am beachd agam agus a ràinig aig […] Continue reading

Posted in òraid, Eachdraidh, Gàidhlig, Lios MoChuda | Comments Off on Lios MoChuda, na Gàidheil agus #Gàidhlig

Farpais Cheist Taigh Seinnse ann an Lios Mochuda

Bha mi a’ cluich ann an sgioba le trì buill eile aig farpais-cheist taigh seinnse ‘SNP’ ann an Lios Mochuda ach bhuannaich sgioba bho mheur eile! Co-dhiù, bhuannaich mise dà dhuais sa Raffle! Deagh cheartachadh airson University Challenge! Continue reading

Posted in Farpais-cheist, Lios MoChuda, SNP | Comments Off on Farpais Cheist Taigh Seinnse ann an Lios Mochuda

Nollaig ann an Lios MoChuda

Chord Nollaig rium aig an teaghlach agam ann an Lios MoChuda. Ràinig mi air Oidhche na Nollaige leis an X74 a Glaschu direach as deigh thainig mi dachaigh bho Faro, Portugal.Cha d’rinn mi moran air a’ chiad nochd. Dh’ith mi dinnear agus choimhead mi b… Continue reading

Posted in Lios MoChuda, nollaig, teaghlach | Comments Off on Nollaig ann an Lios MoChuda