Category Archives: gnothachas

#Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Ged a tha e math gu bheil ùidh aig daoine eile ann an cuisean na Gàidhlig eile mar fhoghlam, tha ùidh agamsa ann an cleachdadh na Gàidhlig ann an gnothachas agus gnìomhachais. Tha cleachdadh na Gàidhlig ann am bancadh a’ fas… Continue Reading → Continue reading

Posted in Alba, Ball-Pàrlamaid, Bancadh, BP, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan, Coimisean Mhic a' Ghobhainn, Cuimrigh, gnìomhachas, gnothachas, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, Stewart McDonald MP | Comments Off on #Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Òraid aig a’ Phàrlamaid: Luach nam Meadhanan Sòisealta anns a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig

Rinn mi taisbeanadh an-diugh aig a’ Phàrlamaid mu “Luach nam Meadhanan Sòisealta anns a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig”. Bha mi airson an òraid seo a dhèanamh anns a’ Ghàidhlig ach bha duilgheadasan ann leis an inneal eadar-theangachaidh. Mar sin, seo dè bha mi airson ag ràdh – anns a’ Ghàidhlig: Feasgar math a h-uile […] Continue reading

Posted in Alba, òraid, BBC Alba, Buidheann Thar-Phartaidh na Gàidhlig, Dòmhnall Caimbeul, Gàidhlig, gnothachas, John Caulfield, Là Twitter, Latha Twitter, Meadhanan Sòisealta, pàrlamaid, rannsachadh, Social Media Alba, Tachartasan | Comments Off on Òraid aig a’ Phàrlamaid: Luach nam Meadhanan Sòisealta anns a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig

Co-labhairt “Gnìomhachas sa Phàrlamaid” an-diugh #gaidhlig #SP4 #bip12

Tha co-labhairt Gnìomhachas sa Phàrlamaid a’ gabhail àite an-diugh ann an Taigh an Ròid. Am measg an luchd-labhairt, tha Ailig Salmond BPA, Prìomh Mhìnistear na h-Alba agus Sir Tom Farmer. Seo beagan dealbhan bhon latha gu ruige seo.   Ala… Continue reading

Posted in Alex Salmond MSP, business in parliament, gnìomhachas, gnothachas, Oifigear Riaghlaigh, Prìomh Mhinistear, Seòmar, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Co-labhairt “Gnìomhachas sa Phàrlamaid” an-diugh #gaidhlig #SP4 #bip12