Category Archives: Gaelic medium education

Gaelic Medium Education on Skye

Across Scotland, far too many young people cannot continue Gaelic Medium Education beyond primary school. This lack of opportunity has a negative impact on their fluency and confidence in using Gaelic. Arthur Cormack considers the position in Skye. A highlight of 2018, for me, was the opening of Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh (the Gaelic-medium primary […] Continue reading

Posted in Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, Gaelic, Gaelic medium education, Ghetto na Gàidhlig, Portree, Skye | Comments Off on Gaelic Medium Education on Skye

Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air trusadh luchd-teagaisg #gàidhlig @SP_EduSkills

Tha Comataidh Foghlaim is Sgilean Pàrlamaid a’ sireadh bheachdan an-dràsta air trusadh agus cumail luchd-teagaisg. Am measg nan ceistean a tha iad a’ faighneachd, tha: Dè na prìomh dhuilgheadasan a th’ ann a thaobh a bhith a’ fastadh is a cumail luchd-teagaisg? A bheil beachd sam bith agaibh dè an dòigh as fheàrr gus dèanamh cinnteach … Leugh an corr de Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air trusadh luchd-teagaisg #gàidhlig @SP_EduSkills Continue reading

Posted in Foghlam, Gabhail pàirt, Gaelic medium education, Gàidhlig, teagaisg | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air trusadh luchd-teagaisg #gàidhlig @SP_EduSkills

Foghlam Gàidhlig – Adhartas Bile an Fhoghlaim #gàidhlig

Dh’aithris sinn bho chionn goirid gun robh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid air sùil a thoirt air Bile an Fhoghlaim, anns a bheil ullachaidhean a thaobh Foghlam Gàidhlig, aig Ìre 2. Tha Ìre 2 de phròiseas a’ bhile a-nis … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Education and Culture Committee, Education Scotland Bill, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, Gaelic medium education, Gàidhlig | Comments Off on Foghlam Gàidhlig – Adhartas Bile an Fhoghlaim #gàidhlig

Foghlam Gàidhlig: Bile an Fhoghlaim aig Ìre 2 #gaidhlig

Dh’aithris sinn bho chionn goirid air Bile an Fhoghlaim aig Ìre 1, a’ coimhead air aithisg na comataidh (Comataidh Foghlam is Cultar) agus air an deasbad san t-Seòmar. Tha ullachaidhean anns a’ bhile seo a thaobh foghlam Gàidhlig.  Aig ìre 1, … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Education Scotland Bill, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, Gaelic education, Gaelic medium education, Gàidhlig, GME, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Foghlam Gàidhlig: Bile an Fhoghlaim aig Ìre 2 #gaidhlig

Beachdan gan sireadh air foghlam Gàidhlig #Gàidhlig

A bheil ùidh agad ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil ùidh agad ann am foghlam Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh san sgoil? Tha foghlam Gàidhlig air aon de na cuspairean ann am bile ùr an fhoghlaim: Bile Foghlam (Alba) … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Foghlam, FTMG, Gabhail pàirt, Gaelic learner education, Gaelic medium education, Gairm Fianais, Gàidhlig, GLE, GME | Comments Off on Beachdan gan sireadh air foghlam Gàidhlig #Gàidhlig

Tha Lisa na GIFT dhan Phàrlamaid! #gàidhlig

Tha Lisa Doig a tha a’ dèanamh a’ chùrsa teagaisg GIFT a’ cuideachadh seirbheis na Gàidhlig an-dràsta. Continue reading Continue reading

Posted in Foghlam, Gabhail pàirt, Gaelic Immersion for teachers, Gaelic medium education, Gàidhlig | Comments Off on Tha Lisa na GIFT dhan Phàrlamaid! #gàidhlig

Muinntir Bhaile Dhubhthaich a’ togail am BPA fhèin #gaidhlig #highlandcouncil #foghlam

Thàinig sgoilearan clas 6/7 à Bun-sgoil Chnoc na Creige ann am Baile Dhubhthaich, Ros an Ear, air turas gu Pàrlamaid Diluain sa chaidh airson seisean tro mheadhan na Gàidhlig.   Dh’ionnsaich iad mu dheidhinn tiomnadh cumhachd, mu obair na Pàr… Continue reading

Posted in Baile Dhubhthaich, BPA, cànan, Foghlam, Foghlam agus Compairteachasan Coimhearsnachd, foghlam tro mheadh, Gabhail pàirt, Gaelic medium education, Gàidhlig, GME, Tain | Comments Off on Muinntir Bhaile Dhubhthaich a’ togail am BPA fhèin #gaidhlig #highlandcouncil #foghlam

Cuir eòlas air a’ Phàrlamaid – goireas foghlaim ùr #gaidhlig #foghlam #sp4

Ma tha thu ag obair còmhla ri sgoilearan ann am foghlam tron Ghàidhlig sa bhun-sgoil no san àrd-sgoil, tha goireas foghlaim ùr againn a dh’fhaodadh a bhith feumail dhuibh. Seo Cuir eòlas air a’ Phàrlamaid, goireas eadar-ghnìomhach a tha a’… Continue reading

Posted in BPA, FMG, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, FTMG, Gaelic medium education, Gàidhlig, GME, Seòmar | Comments Off on Cuir eòlas air a’ Phàrlamaid – goireas foghlaim ùr #gaidhlig #foghlam #sp4

Bookings open for Outreach sessions in Gaelic #gaidhlig #sp4

The Scottish Parliament Outreach Education Service has opened bookings for September to December 2012 including. Gaelic sessions are available for Gaelic medium education and Gaelic learner education. Outreach sessions take place in the school, and are… Continue reading

Posted in Foghlam, Gaelic education, Gaelic learner education, Gaelic medium education, Gàidhlig, GLE, GLPS, GME | Comments Off on Bookings open for Outreach sessions in Gaelic #gaidhlig #sp4

Seiseanan Foghlaim a-nis rim faighinn airson Sultain – Dùbhlachd 2012 #gaidhlig #SP4

Tha an sgioba Foghlam Ruigsinn aig Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail clàraidhean a-nis airson seiseanan eadar Sultain agus Dùbhlachd 2012 Tha na seiseanan seo gan cumail anns an sgoil agaibh agus tha iad rim faighinn airson clasaichean eadar P4 is &#… Continue reading

Posted in Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, FTMG, Gaelic medium education, GME | Comments Off on Seiseanan Foghlaim a-nis rim faighinn airson Sultain – Dùbhlachd 2012 #gaidhlig #SP4