Category Archives: FTG

Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig

Dh’fhoillsich Comataidh Foghlam is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba an aithisg aca mu roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil na bu thràithe an t-seachdain seo. Bha ùidh mhòr aig coimhearsnachd na Gàidhlig san rannsachadh seo agus fhuaireadh grunn fhreagairtean mun Ghàidhlig, am measg tòrr chuspaierean eile. Tha an aithisg air fad ri fhaighinn air làrach-lìn na Comataidh. … Leugh an corr de Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig Continue reading

Posted in Comataidhean, FLI, Foghlam, Foillseachaidhean, FTG, Gàidhlig | Comments Off on Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig

Seiseanan Foghlaim rim faighinn sa Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic #SP4

Chuir Seirbheis Ruigsinn na Pàrlamaid an latha seachad Dimàirt aig Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a’ toirt seachad seiseanan foghlaim eadar-ghnìomhach sa Ghàidhlig mun Phàrlamaid agus mar a bhios i ag obair tro mheadhan na Gàidhlig mar phàirt den… Continue reading

Posted in dà-chànanach, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, FTG, FTMG, Gabhail pàirt, Gàidhlig, GLPS; Gaelic Language in the Primary School | Comments Off on Seiseanan Foghlaim rim faighinn sa Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic #SP4