Category Archives: tim armstrong

Sgeulachd Ghoirid | Rocaidean le A. MacLeòid

Thugadh am pìos seo dhuinn bho chionn corra sheachdain. Tha sinn an dòchas gun còrd an tuairisgeul boillsgeanta de shiubhal ann am Fànas cho math ribh ‘s a chòrd e rinne. Nuair a chaill iad am blàr, cha do leig iad sgreuch neo èigh neo facal cabhagach airson faighinn air falbh. Cha do leig iad… Continue reading

Posted in dana, dànamag, fànas, Gaelic, Gàidhlig, iris, Rosg, sgeulachd ghoirid, Sgrìobhadh Cruthachail, tim armstrong | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | Rocaidean le A. MacLeòid

Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008

Seo agaibh bhidiothan bho Na Gathan a’ cluich sa Spirit Bar, Glaschu.
“Ruigidh Sinn Mars” 

“Mo Nighean Dubh Bhoidheach”

“Cò an sradag a-nochd?”

“Cho Seachd Searbh dhe na SAA!” (òran a’ Chlash)

Continue reading

Posted in 2008, armstrong, cànan, Ceòl, ceilteach, Gaelic, garage, garaids, gathan, Gàidhlig, music, na gathan, Oi Polloi, ròc, rock, tùras, tim, tim armstrong, tour | Comments Off on Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008