Category Archives: Plana Gàidhlig

Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig

Gaelic speakers, Gaelic learners and non-Gaelic speakers are all being encouraged to give theirs views to the Scottish Parliament on the future shape of its Gaelic services. Whether you take the short, three minute online survey about using Holyrood’s Gaelic facilities, or whether you want to submit a formal submission on the Parliament’s next Gaelic … Leugh an corr de Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, cànan, Gabhail pàirt, Gaelic language plan, Gaelic plan, Gàidhlig, GLP, Ken MacIntosh MSP, luchd-ionnsachaidh, Oifigear Riaghlaigh, Plana Gàidhlig, SPCB | Comments Off on Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig

An Lùdag ’s Ludaig | Ainmean-àite Beurla air Ghàidhealtachd

’S tric a chluinneas luchd na Gàidhlig gearain luchd an aona chànanachais ann an Alba mu shoidhnichean Gàidhlig. Air Ghalltachd, air Ghàidhealtachd, ’s gach àite eadar na dhà, tha e coltach nach eil uair nach deach soidhne Gàidhlig an-àirde gun an gearan ceudna na chois. Mar as minig a chluinneas, ’s e ‘Gaelic was never… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Comhairle nan Eilean Siar, gaelic signs, Gàidhlig, na h-eileanan siar, Naidheachdan & Poileataigs, Plana Gàidhlig | Comments Off on An Lùdag ’s Ludaig | Ainmean-àite Beurla air Ghàidhealtachd

Am Plana Gàidhlig againn #gaidhlig #gaelic

Thug mi seachad òraid Diciadain sa chaidh airson sreath òraidean Soillse ann an Roinn Ceiltis agus Eòlas na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann. Chòrd e rium glè mhath a dhol ann agus coinneachadh ris na h-oileanaich is luchd-obrach a bha an … C… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Gàidhlig, Plana Gàidhlig, planadh cànain, SPCB | Comments Off on Am Plana Gàidhlig againn #gaidhlig #gaelic