Category Archives: music

Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!

It’s beginning to look a lot like Christmas here at Acair and with snow starting to fall on Stornoway, our teddies are getting a little bit excited…  Ok, maybe we’re getting a little excited too. December is a really busy time for us… Continue reading

Posted in Acair, An Comunn Gaidhealach, books, Ceòl, Christmas, Gaelic, Gàidhlig, Isle of Lewis, leabhraichean, music, nollaig, Stornoway | Comments Off on Christmas is coming… a bheil sibh deiseil fhathast?!

Seachdain Heb Celt 2013

Oifis AcairPheeeew! Abair gu robh sinn trang(agus blàth) seachdain sa chaidh! Tha sinn nisd feuchainn ri beagan fois a ghabhail air ais san oifis as dèidh seachdain làn spòrs airson an fhèis Heb Celt 2013. Bho Diciadain sa chaidh, bha sinn tr… Continue reading

Posted in Acair, Ceòl, festival, Heb Celt 2013, Hebridean Celtic Festival, Isle of Lewis, music, Stornoway | Comments Off on Seachdain Heb Celt 2013

Na Gathan – Gus an Tig an Latha

Tha mi air a’ bhidio ùr aig Na Gathan a chur air an làrach-lìn agam.Tha iad gu bhith gu math trang a’ cluich beò ann an Rockers, Glaschu, 7f 18mh den Chèitean leis The Red Eyes, Auslander agus The Eddies, bidh iad a’ clàradh eadar-sgeul airson Ra… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, an, an latha, an t-Eadar-lìon, bhidio, bhidio-ciùil, Ceòl, Gaelic, gathan, Gàidhlig, gus, gus an tig an latha, music, music video, na gathan, tig, video | Comments Off on Na Gathan – Gus an Tig an Latha

Na Gathan – Gus an Tig an Latha

Tha mi air a’ bhidio ùr aig Na Gathan a chur air an làrach-lìn agam.

Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, an, an latha, an t-Eadar-lìon, bhidio, bhidio-ciùil, Ceòl, Gaelic, gathan, Gàidhlig, gus, gus an tig an latha, music, music video, na gathan, tig, video | Comments Off on Na Gathan – Gus an Tig an Latha

Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008

Seo agaibh bhidiothan bho Na Gathan a’ cluich sa Spirit Bar, Glaschu.
“Ruigidh Sinn Mars” 

“Mo Nighean Dubh Bhoidheach”

“Cò an sradag a-nochd?”

“Cho Seachd Searbh dhe na SAA!” (òran a’ Chlash)

Continue reading

Posted in 2008, armstrong, cànan, Ceòl, ceilteach, Gaelic, garage, garaids, gathan, Gàidhlig, music, na gathan, Oi Polloi, ròc, rock, tùras, tim, tim armstrong, tour | Comments Off on Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008