Category Archives: news

Tasglann na Gàidhealtachd /Highland Archive Centre highlights Tarbat Peninsula

Facebook 24.03.15 https://www.facebook.com/highlandarchives/photos/a.346470258814219.1073741827.246320848829161/678128252315083/?type=1&theater Ordnance Survey, Sheet 94 ( 1 inch = 1 mile), 1878 Our featured Parish for the next two week is Tarbat, Ross & Cromarty. The Statistical Accounts of Scotland describe the Parish and derivation of the name as; “The Parish of Tarbat occupies the eastern promontory of the shire of Ross, being […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Tasglann na Gàidhealtachd /Highland Archive Centre highlights Tarbat Peninsula

Coltas ùr air duilleag nan naidheachdan #gàidhlig

Tha coltas spaideil ùr air duilleag nan naidheachdan air làrach-lìn Ghàidhlig na Pàrlamaid. Tha ceanglaichean ann ris na sianailean againn sna meadhanan-sòisealta, dealbhan bho Flickr na Pàrlamaid agus tweets bho @ParlAlba. Cùm sùil air an duilleig airson nan naidheachdan as ùire … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, làrach-lìn, Naidheachdan, news | Comments Off on Coltas ùr air duilleag nan naidheachdan #gàidhlig

‘Game of Stones’ – le pìosan den leac Chruithneach againn

Nuair a chaidh a’ phàirt ìosal den leac (a tha san Talla a-nis) a lorg ann an 2001, aig tobhta a’ chaibeil faisg air an làrach far a bheil an leac ath-chruthaichte latha an-diugh, bha mòran mòran mhìrean bìodach den phannal-chùil thùsail ri lorg cuideachd.  Tha iad cho beag agus tha an uiread dhiubh ann ‘s gu bheil […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on ‘Game of Stones’ – le pìosan den leac Chruithneach againn

Kirkmichael – naidheachd mhath – good news!

Sgrìobh mi pìos mun t-seann eaglais aig Naomh Mìcheal san Eilean Dubh mu bhliadhna air ais, agus mu na planaichean aca ionad-tadhail eachraidheil a chruthaichadh, nam biodh airgead gu leòr ri fhaighinn. Uill, tha airgead aca a-nis – mu dheireadh thall – bhon chrannchur is tobraichean eile; chan eil gu leòr aca fhathast, ach ‘s e ceum glè chudromach is […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Kirkmichael – naidheachd mhath – good news!

Duff blasta na Bliadhn’ Ùire! New Year’s Duff.

Taing do Ryno Morrison airson dealbha agus reasabaidh, agus Bliadha Mhath Ùr dhuibh uile nuair a thig i! Flùr is uighean, spìos nan Innsean, Measan, treàgail, ìm is siùcar, Greis, gu sèimh ‘s a phoit a’ goil ‘S mu dheireadh thall, pìos math Duff! Duff Ryno 1lb SR Flour, 2 tsp Baking Powder, 8oz Stork […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Duff blasta na Bliadhn’ Ùire! New Year’s Duff.

Seapail Ghàidhlig Chrombaidh – Cromarty Gaelic Chapel

Aithris-bhideo mu Sheapail Ghàidhlig eachdraidheal Chrombaidh. Tha iad an sàs ann an stèidheachadh urrais is iad an dòchas airgead a thogail gus nach bi i a’ tuiteam às a chèile. Suideachadh coltach ri seann seapail eile anns an Eilean Dubh, Eaglais Chille Mhìcheil.  Gur math a thèid leis an dithis aca. http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21260302 Video-report about Cromarty’s historic Gaelic Chapel.  They are in the […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Seapail Ghàidhlig Chrombaidh – Cromarty Gaelic Chapel

Mì-fhoighidinn / Impatience….

Taing do Mhìcheal Bauer a-rithist!
Continue reading

Posted in news | Comments Off on Mì-fhoighidinn / Impatience….

Fònaichean…..

 Taing do Mhìcheal Bauer a-rithist! Continue reading

Posted in news | Comments Off on Fònaichean…..

Tachartasan Fèis Rois a’ tighinn – coming events

Seo an litir-naidheachd as ùire: http://northings.com/2012/11/01/feis-rois-news-3/ Tòrr chùrsaichean, bhuithean-obrach, leasanan air loidhne agus thachartasan eile, do dh’inbhich is dhan òigridh, cuid dhiubh saor an asgaidh! Lots of courses, workshops, online lessons and other events, for adults and young people, some of them free!  Tha leabhar ùr ann cuideachd, le abairtean Gàidhlig airson nam Fèisean (conaltradh is faclan-ciùil) agus […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Tachartasan Fèis Rois a’ tighinn – coming events

Bhòtaibh airson Fèis Rois aig Na Trads! Vote for Fèis Rois!

Gach bliadhna tha cothrom againn bhòtadh airson luchd-ciùil ann an diofair roinnean airson duaisean ‘Na Trads’ – Scottish Traditional Music Awards.  Am bliadhna tha barrachd is aon ainm air an liosta le ceanglaichean gu Machair Rois. Every year we have the chance to vote for musicians in different categories for  ‘Na Trads’  – the Scottish […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Bhòtaibh airson Fèis Rois aig Na Trads! Vote for Fèis Rois!