Category Archives: devolution

Beachdan gan sireach air fèin-riaghladh a bharrachd #gàidhlig

Tha Comataidh Fèin-riaghlaidh (Cumhachdan a bharrachd) a sìreadh bheachdan an-dràsta air cur an gnìomh molaidhean Comataidh Mhic a’ Ghobhainn.  Chaidh dreachd chlàsan reachdail (draft legislative  clauses) gus barrachd cumhachdan a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba fhoillseachadh le Riaghaltas na RA bho choinn … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in aithisg mhic a' ghobhainn, Comataidhean, devolution, Fèin-riaghaladh, Gabhail pàirt, smith report, tiomnadh cumhachd | Comments Off on Beachdan gan sireach air fèin-riaghladh a bharrachd #gàidhlig

Cumhachdan ùra dhan Chuimrigh #gàidhlig

Tha tòrr air a bhith anns na naidheachdan bho chionn goirid mu chumhachdan ùra do Phàrlamaid na h-Alba. An robh fhios agad, ge-tà, gu bheil Seanadh na Cuimrigh gu bhith a’ faighinn cumhachd cudromach ùr a dh’aithghearr cuideachd? Dh’aithris mi … Continue reading Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, devolution, rathaidean-iarainn, Seanadh Nàisesanta na Cuimrigh, Wales and Borders | Comments Off on Cumhachdan ùra dhan Chuimrigh #gàidhlig

Seanadh Lunnainn #gaidhlig @LondonAssembly

Anns a’ bhloga seo, tha sinn air sùil a thoirt air Seanadh Èireann a Tuath agus Seanadh na Cuimrigh. Anns a’ phost seo, bidh sinn a’ toirt sùil air an t-seanadh thiomnaichte eile san RA – seanadh air nach eil … Continue reading Continue reading

Posted in devolution, Greater London Authority, London Assembly, Lunnainn, Mayor of London, Mèar Lunnainn, Seanadh Lunnainn | Comments Off on Seanadh Lunnainn #gaidhlig @LondonAssembly

Barrachd cumhachdan ionmhasail do Phàrlamaid na h-Alba – dè do bheachd? #Gàidhlig

Tha Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh nan roghainnean a th’ ann gus tuilleadh chumhachdan ionmhasail a thiomnadh (devolve) do dh’Alba ann an rannsachadh ùr. A’ leantainn air bhon reifreann, agus bho mar a chaidh Coimi… Continue reading

Posted in Comataidh Mhic a' ghobhainn, Comataidhean, devo max, devolution, Fèin-riaghaladh, financial autonomy, Gabhail pàirt, Smith Committee | Comments Off on Barrachd cumhachdan ionmhasail do Phàrlamaid na h-Alba – dè do bheachd? #Gàidhlig

Coinneamh mun a’ Ghàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn

Bha coinneamh agam sa mhadainn leis a’ BhP agam, Tom Harris, mu Gàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn. Bha Dòmhnall Caimbeul a neach-rannsachaidh aige is neach-rannsachaidh eile ann cuideachd. Chaidh an coinneamh seachad ceart gu leòr agus tha e ag èisteachd fhathast. Tha an dòras fhathast fosgailte. Thuirt e gu bheil esan a’ bruidhinn “Breatannach” ach […] Continue reading

Posted in Ball-Pàrlamaid, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan. Gàidhlig, Coimisean Mhic a' Ghobhainn, devolution, EDM 2822, Gaelic, Gaelic policy, Gàidhlig, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, politics, Scottish Gaelic, Smith Commission, Tom Harris, Tom Harris BP | Comments Off on Coinneamh mun a’ Ghàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn

Turas gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh (1): Foghlam #gàidhlig @CynulliadCymru @assemblywales

Air ais anns an Ògmhios, chaidh na h-oifigearan leasachaidh Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba, Marc is Alasdair air turas dà latha airson ionnsachadh mu Sheanadh Nàiseanta na Cuimrigh ann an Caerdydd/Cardiff. Bha sinn airson faighinn a-mach mu thò… Continue reading

Posted in cànan, Cymraeg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, devolution, Foghlam, Gàidhlig, National Assembly of Wales, siambr hywel, ty hywel, Welsh Assembly | Comments Off on Turas gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh (1): Foghlam #gàidhlig @CynulliadCymru @assemblywales

2014 agus mar sin air adhart #gaidhlig #gaelic

Chaidh deasbad a chumail an-dè air molaidhean airson Alba san àm ri teachd, a’ gabhail a-steach nam molaidhean airson reafran (referendum) air neo-eisimeileachd.   Mar phàirt de seo, ghabh Seonag NicLaomainn BPA a’ chiad òraid aice mar cheann… Continue reading

Posted in Ailig Salmond, aonadh, devo max, devolution, Fèin-riaghaladh, Gnòthaichean pàrlamaideach, Johan Lamont, neo-eisimileachd, Pàrtaidh Làbarach na h-Alba, Prìomh Mhinistear, reafran, referendum, riaghaltas na h-alba, Seòmar, union | Comments Off on 2014 agus mar sin air adhart #gaidhlig #gaelic