Category Archives: seville

21.12.2011 – Sevilha

Fhuair mi droch chadal. 3 uairean a-mhain. Tha an nabaidh nas miosa (worst) san t-taoghal. 2.35m. Dh’iarr mi e a chur fuam an telebhision sios. Dh’fhuirich mi leth uair.  B’ fheudar dhomh a dheanamh ghnoc aig a dhoras. Chuir e an tele dheth aig 3…. Continue reading

Posted in saor-làithean, seville, spainn | Comments Off on 21.12.2011 – Sevilha