Category Archives: cheers

22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!

Rinn mi e! Shnamh mi san Atlantic, agus bha e fuar! Ruith mi agus leum mi a-steach. Agus rinn mi e a-rithist agus an uair sin a-rithist! Co dhiu, bha mu 20C an-diugh agus fhuair mi tan math :-) Chleachd mi dealbhain bho Uig nuair a bha mi ann san t-sha… Continue reading

Posted in albufeira, cheers, portugal, saor-làithean | Comments Off on 22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!