Category Archives: prestwick airport

17-12-2011 Praia Forte de San Joao, Albufeira

Abair latha, abair sgeulachd!Dhuisg mi trath sa mhadainn – aig 7 – ghabh mi fras agus dh’fhag mi am flat. Rainig am bus aig steisean beagan roimhe 8.30m. Cheannach mi tiocaid agus lorg mi an treana gu Inbhir Air aig platform 13. Rainig mi aig Prestwick… Continue reading

Posted in albufeira, portugal, prestwick airport, saor-làithean | Comments Off on 17-12-2011 Praia Forte de San Joao, Albufeira