Category Archives: albufeira

22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!

Rinn mi e! Shnamh mi san Atlantic, agus bha e fuar! Ruith mi agus leum mi a-steach. Agus rinn mi e a-rithist agus an uair sin a-rithist! Co dhiu, bha mu 20C an-diugh agus fhuair mi tan math :-) Chleachd mi dealbhain bho Uig nuair a bha mi ann san t-sha… Continue reading

Posted in albufeira, cheers, portugal, saor-làithean | Comments Off on 22.12.2011 – An latha a Shnamh mi!

19.12.2011 – Latha samhach!

Cha d’ rinn mi moran an-diugh. Bha mi a’ fearachdainn gu math fragile. Dh’ith mi brot agus dh’ol mi uisge. Rinn mi dealbhain aig am balcony. Bha mi a’ cadal faisg air a h-uile latha! Choimhead mi program Gearmailtis air an telebhisean cuideachd air Joh… Continue reading

Posted in albufeira, portugal, saor-làithean | Comments Off on 19.12.2011 – Latha samhach!

17-12-2011 Praia Forte de San Joao, Albufeira

Abair latha, abair sgeulachd!Dhuisg mi trath sa mhadainn – aig 7 – ghabh mi fras agus dh’fhag mi am flat. Rainig am bus aig steisean beagan roimhe 8.30m. Cheannach mi tiocaid agus lorg mi an treana gu Inbhir Air aig platform 13. Rainig mi aig Prestwick… Continue reading

Posted in albufeira, portugal, prestwick airport, saor-làithean | Comments Off on 17-12-2011 Praia Forte de San Joao, Albufeira