Category Archives: oran

An Fo-dhuine – an Laoidh de Bilbo Baggins

Às an leabhar-lann neo-shaoghalta
1d am Faoilleach
an t-Aona là deug dhen Gheamhraidh

Dh’fhuair mi seo (a-rithist) an-diugh. Bha e sgrìobhte le Charles Randolph Grean agus sheinn Leonard Nimoy e ann an 1967.


An Laoidh de Bilbo Baggins

Anns an Talamh-Meadhon, anns an Sgìre,
Ris a bhuinneas fo-dhuine dàna air a bidh meas againn,
Leis pìob-thombaca agus òrdagan molach air
Fuirichidh ann an toll fo-dhuine agus is aithne do ‘ h-uile duine e.

Bilbo! (Bilbo.)
Bilbo Baggins.
Chan e ach trì troighean a dh’ àirde.
Bilbo! (Bilbo.)
Bilbo Baggins.
Am fo-dhuine as dàine uile.

‘S fo-dhaoine foisneach, tha fios,
Chan eil a-riamh ann an cabhaig, ‘s toigh leotha rudan mall,
Cha toigh leotha a shiùbhal on taigh, iarraidh iad a dh’ith agus a bhith leig leotha.
Latha a bha seo chaidh Bilbo a dh’iarraidh a dhol
Air dàn’-thuras mòr gus na uamhan fo-thalamh
a chuideach cuid troichean a fhaighinn an òr leotha
a ghoid dreagan fada fada ron a seo.

Bilbo! (Bilbo.)
Bilbo Baggins.
Chan e ach trì troighean a dh’ àirde.
Bilbo! (Bilbo.)
Bilbo Baggins.
Am fo-dhuine as dàine uile.

Strì e ri bòcain-baibh!
Shabaid e ri trobha!
Dh’fhuasgail e tòimhseachain ri Gollum!
Ghoid e fainne draoidheach!
Thàir e às faoil-mhòr!
Bha e caillte ann an coille!
Rinn e dol ann am baraille às an dùn rìgh-sìth!

Bilbo! (Bilbo.)
Bilbo Baggins.
Am fo-dhuine as dàine uile.

Air ais dhachaigh anns an Sgìre,
tha an fo-dhuine dàna air a bidh meas againn,
a’ suidhe air ionmhas, airgead is òr,
a’ smocadh tombaca anns an toll fo-dhuine leis.

Bilbo! (Bilbo.)
Bilbo Baggins.
Chan e ach trì troighean a dh’ àirde.
Bilbo! (Bilbo.)
Bilbo Baggins.
Am fo-dhuine as dàine uile. Continue reading

Posted in field guide, oran, sithichean | Comments Off on An Fo-dhuine – an Laoidh de Bilbo Baggins

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhi… Continue reading

Posted in Ceòl, ceilidh, crannchur-gill, dannsa, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, nollaig, oran, Seinn | Comments Off on A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow