Category Archives: dannsa

Ceòl beò: Oi Polloi/ Itziarren Semeak, Dùn Eideann

Iomadachd – se a dh’fhàgas an saoghal againn cho inntinneach. Aig deireadh a’ Ghiblein, thàinig ceòl ùr-nòsach agus mion-chànanan ri chèile. Ged a chanar ‘punc’ ris an dà phrìomh chòmhlan a chluich, bha iomadachd gu leòr ann. Rudeigin airson a h-uile duine, mar a chanar. Air a’ chiad oidhche, se Oi Polloi a chluich an… Continue reading

Posted in Albannach, Basgach, Cànain, Cànan & Cultar, Ceòl, cultar, dannsa, punc | Comments Off on Ceòl beò: Oi Polloi/ Itziarren Semeak, Dùn Eideann

Thugainn a Dhanns’

Bidh cuimhneachdan math aig a chuid as motha dhinn air cèilidhean aig bainnsean no ann an tallachan coimhearsnachd; na casan a’ bualadh is na cabair a’ crathadh. Ach cò às a thàinig a’ ghnè dannsaidh? Tha Alistair a’ toirt sùil air tùsan dannsadh cèilidh ann an Eilean Arainn. Tha àite aig cùl na h-inntinne aig… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, dannsa, dannsadh cèilidh, Eachdraidh, Eilean Arainn | Comments Off on Thugainn a Dhanns’

Lèirmheas; Oidhche Gaelic-tronica, CCA Glaschu, 17mh Ògmhios

Nuair a thig brath bhon bhuidheann Ceòl is Craic gum bi iad a’ cumail tachartais tha fhios gun tig rudeigin inntinneach às.   Tha Ceòl is Craic air cliù a chosnadh dhaibh fhèin son a bhith a’ piobrachadh cultar na Gàidhlig agus ga thoirt còmhla ri cultaran eile, gu sònraichte a thaobh cìuil. An turas sa… Continue reading

Posted in Ainsley Hamill, Alasdair MacIlleBhàin, CCA, Ceòl, Ceòl 's Craic, ceòl eilteactronaigeach, dannsa, Ela Orleans, Gun roinn-seòrsa, INYAL, Whyte | Comments Off on Lèirmheas; Oidhche Gaelic-tronica, CCA Glaschu, 17mh Ògmhios

Gairm do cheòladairean Albannach : tha forfhais mhath oirbh san Iapan

Bho chionn faisg air mìos, chaidh Joy Dunlop agus Rachel Hair air turas-ciùil don Iapan airson a’ chiad uair a-riamh. Chaidh leotha gu math, agus seo agaibh aithris mu dheidhinn. Bha nòisean aig Joy — seinneadair Gàidhlig is dannsair-ceum às an Òban— a-riamh turas a ghabhail don Iapan uair no uaireigin, agus cho luath ´s a… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, ceòladairean, clàrsair, cuirm-chiùil, cultar, dannsa, dannsa-ceum. clàrsach, Joy Dunlop, Rachel Hair, seinneadair | Comments Off on Gairm do cheòladairean Albannach : tha forfhais mhath oirbh san Iapan

Obair-oidhche NW a’ soillseachadh an latha | Lèirmheas

An t-Eilean! (Uill, An Clàr!) Mu dheireadh thall! Saoil am bu chòir dhuinn an haidhp mu NW le Niteworks a chreidsinn? Bu chòir. DISCLAIMER: Anns a’ chiad dol a-mach, feumaidh mi aideachadh gu bheil dàimh làidir agam ris a’ chòmhlan air a bheil mi a-mach san alt seo. O chionn ochd bliadhna cha mhòr tha mi… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, dannsa | Comments Off on Obair-oidhche NW a’ soillseachadh an latha | Lèirmheas

Agallamh le Ruairidh Greumach o Niteworks: Obair Là Tòiseachadh, Obair Oidhche Cruthachadh

On a thàinig iad am follais mu 2008, tha an còmhlan-ciùil Sgitheanach, Niteworks air neo Obair Oidhche, air ceòl Gàidhlig a thionndadh gu rud ùr-nòsach ach aig an aon àm a’ toirt urram dhan dualchas às an tàinig iad. Le dà oidhche eachdraidheil aig Fèis Cheilteach Innse Gall air an cùlaibh, agus EP le ceithir… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, dannsa | Comments Off on Agallamh le Ruairidh Greumach o Niteworks: Obair Là Tòiseachadh, Obair Oidhche Cruthachadh

A’ Toinneamh is a’ Tionndadh: Dàn an Dannsair Laideannaich

Airson an agallaimh seo, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ri dannsair Sasannach – Sita Carr-Hill – a tha air eilthireachd ann an Coloimbia, Ameireaga a Deas, gus a rùn saoghal dannsa Laideannach a leantainn. Rugadh is thogadh Sita ann an Eabhraig (York), air taobh ear-thuath Shasainn, am measg teaghlaich ealanta, cruthachail. Sheachnaich a pàrantan foghlam… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, Coloimbia, dannsa, featured, laideannach, salsa, siubhal, tango | Comments Off on A’ Toinneamh is a’ Tionndadh: Dàn an Dannsair Laideannaich

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhi… Continue reading

Posted in Ceòl, ceilidh, crannchur-gill, dannsa, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, nollaig, oran, Seinn | Comments Off on A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow