Category Archives: Glasgow Housing Association

GHA is Gàidhlig – Pàirt a dhà!

A rèir litir a fhuair mi ann an Dùbhlachd, ‘s urrainn do luchd-gabhaltais aig Corporaid Taigheadais Ghlaschu (GHA) Gàidhlig chleachdadh mar phàirt an sgèama Happy to Translate. Chan eil poileasaidh Gàidhlig sonraichte aca ge-tà.Litir do GHA (10… Continue reading

Posted in Corporaid Taigheadais Ghlaschu, Gaelic policy, gha, glaschu, Glasgow Housing Association, poileasaidh Gàidhlig | Comments Off on GHA is Gàidhlig – Pàirt a dhà!

GHA is Gàidhlig – Siuthad fhèin!

Bha mi toilichte a ghahhail pàirt ann an adhartachadh de Glasgow Gold [Glaschu Òir] aig GHA (Glasgow Housing Association) [Corporaid Taigheadais Ghlaschu] ann an Damhair am-bliadhna-seo.Seo an t-Alt air an loidhneSeo an Iris ‘The Key’, an Damhair 201… Continue reading

Posted in Corporaid Taigheadais Ghlaschu, Gaelic policy, Gàidhlig, gha, Glasgow Housing Association, poileasaidh Gàidhlig | Comments Off on GHA is Gàidhlig – Siuthad fhèin!