Category Archives: Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig

Chaidh deasbad a chumail air ais anns a’ Ghiblean mun Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig. Tha sinn a-nis air eadar-theangachadh a dhèanamh den deasbad air fad dhan Ghàidhlig. Tha na h-òraidean a rinneadh sa Ghàidhlig ann am faclan a chleachd na BPA fhèin, ach tha sinn air Gàidhlig a chur air na h-òraidean anns a’ Bheurla. … Leugh an corr de Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig Continue reading

Posted in cànan, deasbad, debate, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, Plana Cananan Naiseanta Gaidhlig, Plana Nàiseanta na Gàidhlig | Comments Off on Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig

Deasbad air Plana Nàiseanta na Gàidhlig sa Bhliadhna Ùir

Ann an coinneamh na làn Pàrlamaid an-dè, ghabh a’ Phàrlamaid ris a’ ghluasad a leanas, a chaidh a chur air adhart le Stiùbhart Maxwell, neach-gairm Comataidh  Foghlaim is Cultair na Pàrlamaid: That the Parliament agrees that the Education an… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, cànan, Comataidhean, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, Plana Nàiseanta na Gàidhlig | Comments Off on Deasbad air Plana Nàiseanta na Gàidhlig sa Bhliadhna Ùir

Fàilte gu ìre mhòir air Plana na Gàidhlig ach barrachd fòcais a dhìth #gaidhlig

Seo fios naidheachd a chuir comataidh Foghlaim agus Cultair na Pàrlamaid a-mach madainn an-diugh.  Tha an aithisg fhèin ri fhaighinn aig: http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/45382.aspx Alasdair gaidhlig@scottish… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Comataidh Foghlaim is Cultair, Comataidhean, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, Plana Nàiseanta na Gàidhlig, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Fàilte gu ìre mhòir air Plana na Gàidhlig ach barrachd fòcais a dhìth #gaidhlig

Aithisg Oifigeil air seisean air Plana Nàiseanta na Gàidhlig fhoillseachadh #gaidhlig

Ghabh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid fianais bho Bhòrd na Gàidhlig air Plana Nàiseanta na Gàidhlig na bu thràithe an t-seachdain seo. Tha an Aithisg Oifigeil airson na coinneimh sin ri faighinn a-nis agus mar sin, faodar teacs na &#8230… Continue reading

Posted in BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhlig, cànan, Comataidh Foghlaim is Cultair, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Iain Aonghas MacAoidh, John Angus MacKay, National plan for Gaelic, Pàrlamaid na h-Alba Gaelic blog, Plana Nàiseanta na Gàidhlig | Comments Off on Aithisg Oifigeil air seisean air Plana Nàiseanta na Gàidhlig fhoillseachadh #gaidhlig