Category Archives: National plan for Gaelic

Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig

Chaidh deasbad a chumail air ais anns a’ Ghiblean mun Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig. Tha sinn a-nis air eadar-theangachadh a dhèanamh den deasbad air fad dhan Ghàidhlig. Tha na h-òraidean a rinneadh sa Ghàidhlig ann am faclan a chleachd na BPA fhèin, ach tha sinn air Gàidhlig a chur air na h-òraidean anns a’ Bheurla. … Leugh an corr de Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig Continue reading

Posted in cànan, deasbad, debate, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, Plana Cananan Naiseanta Gaidhlig, Plana Nàiseanta na Gàidhlig | Comments Off on Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig

Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig

  A debate was held in the Scottish Parliament yesterday about the National Gaelic Language Plan.   The debate was on the following motion: Amendments were put forward to the motion by Liz Smith MSP (Scottish Conservative and Unionist Party) and Iain Gray MSP (Scottish Labour). Some of the members spoke in Gaelic, including Kate … Leugh an corr de Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig Continue reading

Posted in BPA, cànan, National plan for Gaelic | Comments Off on Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig

Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic

Tha an deasbad a chaidh a chumail air Plana Nàiseanta na Gàidhig 2013-18 Dimàirt a-nis ri fhaicinn air-loidhne aig: http://www.scottish.parliament.uk/newsandmediacentre/41493.aspx.   Tha an deasbad a’ tòiseachadh aig 81 mionaidean. Airson l?… Continue reading

Posted in BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhilg, BPA, cànan, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, SPCB | Comments Off on Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic

Deasbad air Plana Nàiseanta na Gàidhlig sa Bhliadhna Ùir

Ann an coinneamh na làn Pàrlamaid an-dè, ghabh a’ Phàrlamaid ris a’ ghluasad a leanas, a chaidh a chur air adhart le Stiùbhart Maxwell, neach-gairm Comataidh  Foghlaim is Cultair na Pàrlamaid: That the Parliament agrees that the Education an… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, cànan, Comataidhean, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, Plana Nàiseanta na Gàidhlig | Comments Off on Deasbad air Plana Nàiseanta na Gàidhlig sa Bhliadhna Ùir

Fàilte gu ìre mhòir air Plana na Gàidhlig ach barrachd fòcais a dhìth #gaidhlig

Seo fios naidheachd a chuir comataidh Foghlaim agus Cultair na Pàrlamaid a-mach madainn an-diugh.  Tha an aithisg fhèin ri fhaighinn aig: http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/45382.aspx Alasdair gaidhlig@scottish… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Comataidh Foghlaim is Cultair, Comataidhean, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, National plan for Gaelic, Plana Nàiseanta na Gàidhlig, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Fàilte gu ìre mhòir air Plana na Gàidhlig ach barrachd fòcais a dhìth #gaidhlig

Aithisg Oifigeil air seisean air Plana Nàiseanta na Gàidhlig fhoillseachadh #gaidhlig

Ghabh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid fianais bho Bhòrd na Gàidhlig air Plana Nàiseanta na Gàidhlig na bu thràithe an t-seachdain seo. Tha an Aithisg Oifigeil airson na coinneimh sin ri faighinn a-nis agus mar sin, faodar teacs na &#8230… Continue reading

Posted in BnaG, BnG, Bòrd na Gàidhlig, cànan, Comataidh Foghlaim is Cultair, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Iain Aonghas MacAoidh, John Angus MacKay, National plan for Gaelic, Pàrlamaid na h-Alba Gaelic blog, Plana Nàiseanta na Gàidhlig | Comments Off on Aithisg Oifigeil air seisean air Plana Nàiseanta na Gàidhlig fhoillseachadh #gaidhlig