Category Archives: Baile

A’ chuibhle a’ tionndadh

      Bha mi airson barrachd innse dhuibh mu na saor-laithean againn ann an Ìle, ach an-dràsda fhèin tha mi cho toilichte le cuid de na rudan a tha a’ tachairt aig baile, agus a’ faireachdainn cho beò na mo … Continue reading Continue reading

Posted in an samhradh, Baile, biadh, colann is anam, lios, obair fearainn, Spòrs | Comments Off on A’ chuibhle a’ tionndadh

Cuairtean

Nuair a bha mi a’ meòrachadh mu Athena o chionn ghreis, thàinig rudan eile nam cheann cuideachd, beachd a’ leantainn ri beachd eile… Sgrìobh mi rud beag anns an alt sin mu dheidhinn a’ cheangail a tha aig Athena ri … Continue reading Continue reading

Posted in an t-earrach, Baile, ban-dia, colann is anam, Creideamh, furachas | Comments Off on Cuairtean

Snàmh

Nuair a dh’ innseas mi gur àbhaist dhomh dol a shnàmh trì tursan gach seachdain, cuiridh a’ mhòr-chuid de na daoine an aon sheòrsa cheistean orm: Cia mheud slat no mìle a bhios tu a’ snàmh? Dè cho luath bhios … Continue reading Continue reading

Posted in Baile, comann, furachas, Spòrs | Comments Off on Snàmh

Sràid Luise, neo: Am baile is mi-fhìn, pàirt 1

Aon de na rudan a tha mi air cur romham airson na bliadhna seo, ‘s e mo cheangal leis a’ bhaile seo ath-nuadhachadh. Nuair a ghluais mi an seo còig bliadhna deug air ais, bha am baile seo, Wuppertal, na … Continue reading Continue reading

Posted in an t-earrach, Baile, furachas | Comments Off on Sràid Luise, neo: Am baile is mi-fhìn, pàirt 1

Oifis a’ Phuist Drochaid Sguideil a’ dùnadh

Thèid Oifis a’ Phuist Drochaid Sguideil a dhùnadh 25mh latha dhen Mhàrt air sgàth ’s gum bi an luchd-obrach a’ trèigsinn.
Thuirt Kenny Lamont, Field Change Advisor airson Oifis a’ Phuist Earr., gu bheil Oifis a’ Phuist air a bhith a’ lorg luchd-obrach ùr airson greis ach gu ruige seo chan eil iad air a bhith […] Continue reading

Posted in 25mh, am, Baile, blàr, dùinte, dùnadh, drochaid, dubh, earr, fosgailte, fosgladh, inbhir, màrt, mhàiri, Naidheachdan, oifis, pheofharain, post, puist, seirbheis, seirbheisean, sguideil, trèigsinn | Comments Off on Oifis a’ Phuist Drochaid Sguideil a’ dùnadh

Tuathanas-gaoithe Beinn an Eig

Mar a bha sinn an dùil, chaidh foirm-iarrtais a chur a-steach dhan a’ chomhairle Diluain le Falck Renewables Ltd airson cead dealbhaidh fhaiginn gus tuathas-gaoithe a thogail air Beinn an Eig.
Tha iad airson còig muilnean a thògail a bhios 400 troigh a dh’àirde agus 4km taobh a-muigh Baile an Todhair. Bidh na muilnean a’ cosg […] Continue reading

Posted in Baile, Baile an Todhair, Balintore, beinn, beinn 'n eig, Beinn an Eig, dealain, eig, electricity, energy, falck, gaoithe, gaoth, Naidheachdan, nigg, Renewable, tuathanas, tuathanas-gaoithe, wind | Comments Off on Tuathanas-gaoithe Beinn an Eig