Category Archives: Oidean

Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

Tha mi air faicinn fàsmhorachd fhallain ann an oidean (no mar a chuala mi o chionn goirid ‘tutaran’) Ghàidhlig. Mar eisimpleir tha Ùlpan ann an inbhe mhath am-bliadhna. ’S e rud a th’ ann uabhasach math, ach tha an t-eagal orm! Às dèidh d?… Continue reading

Posted in glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Oidean | Comments Off on Oidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd