Category Archives: Telebhisean

Deasbad gu bhith ann mu 10 bliadhna de BBC Alba #gàidhlig #gaelic @bbcalba

Thèid deasbad Gnothaichean Bhall a chumail Diciadain 19 Sultain air a’ chuspair “A’ Comharrachadh 10 Bliadhna de BBC Alba”. Seo an gluasad, a chaidh a chur air adhart le Dòmhnall Camshron BPA. Bidh an deasbad a’ tòiseachadh aig 5f agus faodar coimhead air beò, no san tasglann às dèidh làimh air SPTV. Bidh an Aithisg Oifigeil den … Leugh an corr de Deasbad gu bhith ann mu 10 bliadhna de BBC Alba #gàidhlig #gaelic @bbcalba Continue reading

Posted in BBC Alba, BPA, craoladh, Gaelic, Gàidhlig, gnothaichean bhall, MG Alba, Telebhisean | Comments Off on Deasbad gu bhith ann mu 10 bliadhna de BBC Alba #gàidhlig #gaelic @bbcalba

Tìm nach dèan fuireach – ri duine no dòigh

Pios beag breàgha air an deireadh sheachdain le Niall Gòrdan mu dheidhinn nam buadhan a tha an lùib èisteachd ris an radio. Le Niall Gòrdan Uair agus mi a’ dèanamh cùrsa àraidh ann an Dùn Èideann o chionn fhad an t-saoghail (bha agam ri a dhèanamh), bha caraid dhomh ann a bh’ air a bhith… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, caraid, Ceòl, rèidio, TBh, Telebhisean | Comments Off on Tìm nach dèan fuireach – ri duine no dòigh

Bannan no srannan?

Bha fadachd againn air. Mus do nochd e air ar sgàileanan, chaidh inns dhuinn gun robh e mar-tha air siubhail ‘thall-thairis’ is ùidh aig na Canadaich ann. Cuideachd, chaidh inns dhuinn gur ann mar The Killing a bhiodh e.Obh.Ma bha a’ chiad phàirt sa… Continue reading

Posted in Bannan, BBC Alba, Machair, Telebhisean | Comments Off on Bannan no srannan?

An Deasbad Mòr

Se a-nochd an oidhche. Thig e gu a h-aon is gu a dhà eadar an dà cheannard. Ach. chan iad na ceannardan. Chan eil Darling ach a’ riochdachadh gràisg de BhritNats. Thathar a’ meas ge-tà nach eil anns an Luchd-Buidhe (Orange Order), Ukip agus am BNP … Continue reading

Posted in luchd an Aonaidh, saorsa, SNP, Telebhisean, Yes Alba, Yes Scotland | Comments Off on An Deasbad Mòr

Sgeulachd Ghoirid | A’ Bhreug

Dòmhnall Iain Dòmhnallach a’ toirt thugaibh saoghal an rùim-shuidhe mar nach fhacas a-riamh roimhe e. Saoghal a’ bhogsa dhuibh. Choisinn an sgeulachd ghoirid seo duais a’ Chomuinn Oiseanaich 2013.   A’ BHREUG le Dòmhnall Iain Dòmhnallach Bha an sùilean sàthte air a’ bhogsa mhòr dhubh a bha na sheasamh a’ gàireachdainn anns an oisein. ’S… Continue reading

Posted in bogsa dubh, breug, Rosg, rùm-suidhe, seòmar-suidhe, sgeulachd ghoirid, Sgrìobhadh Cruthachail, Telebhisean, tì-bhì, TV | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | A’ Bhreug

Telebhisean ‘son Oidhche Shamhna

Chan eil càil na b’fheàrr mar ullachadh airson Oidhche Shamhna. Deich mionaidean air beulaibh aon de na dealbhan-beò bho Bhocan TV agus tha an dà chuid inbhich is clann deiseil airson nan sràidean. Samhnagan air an lasadh, pocannan dòchasach is d… Continue reading

Posted in Bocan TV, cultar, fiolma, Telebhisean | Comments Off on Telebhisean ‘son Oidhche Shamhna

Craoladh ga dheasbad sa Phàrlamaid an-diugh

Bidh Comataidh Bile na h-Alba a’ gabhail fianais an-diugh air craoladh ann an Alba. Tha seo mar phàirt den raon-ùghdarrais (remit) aice a bhith a’ beachdachadh air a’ mholadh aig Riaghaltas na h-Alba gum bu chòir barrachd cumhachd … Continue reading

Posted in BBC Alba, BPA, Comataidhean, craoladh, Gnòthaichean pàrlamaideach, PACT, rèidio, TBh, Telebhisean | Comments Off on Craoladh ga dheasbad sa Phàrlamaid an-diugh