Category Archives: rèidio

Dealbhan Naidheachd an t-Saoghail #gàidhlig

Am faca tu taisbeanadh Dealbhan Naidheachd an t-Saoghail 2017 fhathast? Seo taisbeanadh de na dealbhan naidhead as fhèarr san t-saoghail. Tha e gu bhith sa Phàrlamaid gu 26 Lùnastal. Bidh Alasdair bho sgioba Gàidhlig na Pàrlamaid a’ bruidhinn ri Cathaidh Bhàn mun taisbeanadh seo air prògram Feasgar air BBC Radio nan Gàidheal an-diugh (10.08.17). Tòisichidh … Leugh an corr de Dealbhan Naidheachd an t-Saoghail #gàidhlig Continue reading

Posted in bbc, Cathaidh Bhan, Cathy Bhàn, Cathy MacDonald, Gabhail pàirt, Radio nan Gaidheal, rèidio, Tachartasan is taisbeanaidhean, Word Press Photo, WPP | Comments Off on Dealbhan Naidheachd an t-Saoghail #gàidhlig

Tìm nach dèan fuireach – ri duine no dòigh

Pios beag breàgha air an deireadh sheachdain le Niall Gòrdan mu dheidhinn nam buadhan a tha an lùib èisteachd ris an radio. Le Niall Gòrdan Uair agus mi a’ dèanamh cùrsa àraidh ann an Dùn Èideann o chionn fhad an t-saoghail (bha agam ri a dhèanamh), bha caraid dhomh ann a bh’ air a bhith… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, caraid, Ceòl, rèidio, TBh, Telebhisean | Comments Off on Tìm nach dèan fuireach – ri duine no dòigh

Sàr Sgilean Rèidio – Latha a h-aon

Tha mi a’ gabhail pàirt ann an cùrsa goirid aig Fàs, Sabhal Mòr Ostaig an deireadh sheachdain seo a dh’ ionnsachadh sgìlean rèidio. Bha an-diugh a’ chiad latha, agus chòrd e rium gu leòr.Bha dusanar eile an seo còmhla rium. Thoisich an latha l… Continue reading

Posted in cleasachd, Meadhanan na Gàidhlig, rèidio, Sabhal Mòr Ostaig | Comments Off on Sàr Sgilean Rèidio – Latha a h-aon

Craoladh ga dheasbad sa Phàrlamaid an-diugh

Bidh Comataidh Bile na h-Alba a’ gabhail fianais an-diugh air craoladh ann an Alba. Tha seo mar phàirt den raon-ùghdarrais (remit) aice a bhith a’ beachdachadh air a’ mholadh aig Riaghaltas na h-Alba gum bu chòir barrachd cumhachd … Continue reading

Posted in BBC Alba, BPA, Comataidhean, craoladh, Gnòthaichean pàrlamaideach, PACT, rèidio, TBh, Telebhisean | Comments Off on Craoladh ga dheasbad sa Phàrlamaid an-diugh