Category Archives: poileataigs

Bròn is Brexit

Tha e fhathast ro naoi uairean sa mhadainn ’s mi a’ sgrìobhadh seo, ach mar-tha, tha Dàibhidh Camshron, a ghuth ga bhriseadh, air a dhreuchd mar phrìomhaire a leigeil dheth. Cuideachd, tha Nigel Farage, an dèidh dha òraid buaidhe a thoirt seachad, air ràdh gur e “mearachd” a bh’ ann nuair a thuirt an iomairt… Continue reading

Posted in Brexit, Eòrpa, Naidheachdan & Poileataigs, poileataigs, RE | Comments Off on Bròn is Brexit

Cuid mhath na #Gàidhlig aig a’ Cho-labhairt #PNA15 ann an Obar Dheathain #SNP15

“NAS LÀIDIRE AIRSON ALBA” Anns an alt mu dheireadh agam ann an Iris Neo-Eisimeileachd, sgrìobh mi gum bi mi ag obair air iomairt ùr gus Gàidhlig a bhrosnachadh anns a’ Phartaidh. Bho Dhiardaoin gus an-diugh, bhruidhinn mi sa Ghàidhlig le… Continue Reading → Continue reading

Posted in co-labhairt PNA, Gàidhlig, obar dheathain, PNA, poileataigs | Comments Off on Cuid mhath na #Gàidhlig aig a’ Cho-labhairt #PNA15 ann an Obar Dheathain #SNP15

#Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Ged a tha e math gu bheil ùidh aig daoine eile ann an cuisean na Gàidhlig eile mar fhoghlam, tha ùidh agamsa ann an cleachdadh na Gàidhlig ann an gnothachas agus gnìomhachais. Tha cleachdadh na Gàidhlig ann am bancadh a’ fas… Continue Reading → Continue reading

Posted in Alba, Ball-Pàrlamaid, Bancadh, BP, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan, Coimisean Mhic a' Ghobhainn, Cuimrigh, gnìomhachas, gnothachas, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, Stewart McDonald MP | Comments Off on #Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Achd na Gàidhlig | 10 bliadhna de dh’aois

Nì mi gealladh an toiseach. Chan eil mi a’ ciallachadh gun tèid seo na sgeulachd coltach ri Forrest Gump far a bheil amadan a’ nochdadh aig amannan cudromach ann an eachdraidh na dùthcha, mar sin ma bhios an coltas sin air, gabhaibh mo leisgeul. O chionn deich bliadhna an t-seachdain seo, chaidh Achd na Gàidhlig… Continue reading

Posted in Achd na Gàidhlig, Cànain, Cànan & Cultar, cànan, eòghan stiùbhart, poileataigs | Comments Off on Achd na Gàidhlig | 10 bliadhna de dh’aois

Latha Naomh Dhaibhaidh sona dhuibh! #DyddGwylDewiHapus #Gàidhlig

Dydd Gwyl Dewi Hapus! Latha Naomh Dhaibhaidh 2012 Seo an toradh de iomairt a rinn mi ann an 2012 a chur Gàidhlig air adhart air feadh an RA: Bha Roinn na Còmhdhalachd an aghaidh sin – bha e ‘ro chosgail’: Coimisean Mhic a’ Ghobhainn (2014) An-uraidh, bha coinneamh eile le Tom mu dheidhinn Coimisean Mhic a’ Ghobhainn. Chaidh pìos ann […] Continue reading

Posted in Ball-Pàrlamaid, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan, Gàidhlig, glaschu, Latha Naomh Dhaibhaidh, pàrlamaid, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, Tom Harris | Comments Off on Latha Naomh Dhaibhaidh sona dhuibh! #DyddGwylDewiHapus #Gàidhlig

Mì-chothrom na Cumhachd aig Ìre Ionadail

B’ e droch sheachdain a bh’ ann do dheamocrasaidh ann an Earra-Ghàidheal an t-seachdain sa chaidh. An dèidh do chompanaidh coimhearsnachd ann an Comhghall, SCCDC, na ceudan de dh’uairean a chosg air an iomairt Còir Coimhearsnachd Air Ceannachd aca airson Caisteal an Toll Àird, fhuair iad a’ bhròg bho Chomhairle Earra-Ghàidheal ‘s Bhòid mu dheireadh… Continue reading

Posted in comhairlean, deamocrasaidh ionadail, Earra-Ghàidheal 's Bòd, Naidheachdan & Poileataigs, poileataigs | Comments Off on Mì-chothrom na Cumhachd aig Ìre Ionadail

Freagairt do Comisean Mhic a’ Ghobhainn

Sgrìobh mi greis air ais mun Chomisean Mhic a’ Ghobhainn agus chuir mi freagairt a-steach don a’ Chomisean. Nochdadh alt le Alasdair Caimbeul anns an Albannais Disathairne, 29.11.14, air molaidhean a chaidh a-steach bho bhuidnean mar Bòrd na Gàidhlig, OFCOM agus Yes Alba. Bha mi air ainmeachadh san darna roinn mu dheireadh. Sgrìobh Alasdair: “Bha cuid a dhaoine […] Continue reading

Posted in Alba, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan, Comisean Mhic a' Ghobhainn, EDM 2822, Gaelic, Gaelic policy, Gàidhlig, glaschu, neo-eiseimleachd na h-Alba, pàrlamaid na h-alba, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, Riaghaltas Bhreatainn, riaghaltas na h-alba, Smith Commission, Tom Harris, Tom Harris BP | Comments Off on Freagairt do Comisean Mhic a’ Ghobhainn

Deasbad nan Deasbadan | Poileataigs air TBh

Tha rudeigin mòr air tachairt ann am poileataigs san Rìoghachd Aonaichte o chionn ghoirid. Dè bha siud? Reifreann? Eh? No, no – tha mi a-mach air Ukip, ‘s iad air a’ chiad bhall pàrlamaid aca fhaighinn ann an Clacton. Oir tha sin a cheart cho cudromach ‘s a tha 1.6 millean daoine a’ bhòtadh airson… Continue reading

Posted in am Pàrtaidh Uaine, deasbadan TBh, featured, Naidheachdan & Poileataigs, poileataigs, Taghadh Choitcheann 2015, Ukip | Comments Off on Deasbad nan Deasbadan | Poileataigs air TBh

Coinneamh mun a’ Ghàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn

Bha coinneamh agam sa mhadainn leis a’ BhP agam, Tom Harris, mu Gàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn. Bha Dòmhnall Caimbeul a neach-rannsachaidh aige is neach-rannsachaidh eile ann cuideachd. Chaidh an coinneamh seachad ceart gu leòr agus tha e ag èisteachd fhathast. Tha an dòras fhathast fosgailte. Thuirt e gu bheil esan a’ bruidhinn “Breatannach” ach […] Continue reading

Posted in Ball-Pàrlamaid, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan. Gàidhlig, Coimisean Mhic a' Ghobhainn, devolution, EDM 2822, Gaelic, Gaelic policy, Gàidhlig, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, politics, Scottish Gaelic, Smith Commission, Tom Harris, Tom Harris BP | Comments Off on Coinneamh mun a’ Ghàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn

#LathaBuChòirOir… #YesBecauseDay #GoForItScotland

“Tha mi ag ràdh ‘Bu Chòir’ oir tha mi a’ fuireach ann an dùthaich gun dleastanas gu lèir airson na muinntir. Tha mi ag iarraidh fèin-riaghladh na h-Alba. Chan eil ar Pàrlamaid na h-Alba sàbhailte fo chumhachd is smachd aig Westminster. Tha mi ag iarraidh Alba gun Trident is armachdan niùclasach far nach eil bancaichean-bìdh sam bith.” Continue reading

Posted in Alba, Bu Chòir, pàrlamaid na h-alba, poileataigs, referendum, reifreann, Riaghaltas Bhreatainn, Tagadh, Yes, YesScotland | Comments Off on #LathaBuChòirOir… #YesBecauseDay #GoForItScotland