Category Archives: Seòmar

Deasbad mu 10 bliadhna de BBC ALBA an-dè #gàidhlig #gaelic

An do chaill thu an deasbad mu 10 bliadhna de BBC ALBA an-dè? Na gabh dragh, faodaidh tu a leughadh no a choimhead air a bhidio. Faodar teacsa an deasbaid a leughadh anns an Aithisg Oifigeil no faodar coimhead air air SPTV (#Gàidhlig is Beurla) http://ow.ly/JySm30lTBtG  no anns a’ Bheurla a-mhàin aig http://ow.ly/5rqO30lTBuP  Alasdair gaidhlig@parliament.scot Continue reading

Posted in BBC Alba, cànan, Donald Cameron MSP, Gaelic, Gaelic television, Gàidhlig, MG Alba, Seòmar | Comments Off on Deasbad mu 10 bliadhna de BBC ALBA an-dè #gàidhlig #gaelic

Àm Cnuasachaidh ann am BSL #gaidhlig #BSL

Gach seachdain bi gnothaichean san t-Seòmar a’ tòiseachadh feasgar Dimàirt le Àm Cnuasachaidh. An t-seachdain seo, chaidh a thoirt seachad le Jemma Skelding, a tha na sgoilear aig Àrd-sgoil na h-Eaglais Brice agus a tha 12 bliadhna a dh’aois. Thug i seachad an Àm Cnuasachaidh ann an Cànan Soidhnidh Bhreatainn, BSL, an cànan màithreil aice. Seo bhideo mu … Leugh an corr de Àm Cnuasachaidh ann am BSL #gaidhlig #BSL Continue reading

Posted in Am Cnuasachaidh, British Sign Language, BSL, cànan, Jemma Skelding, pàrlamaid na h-alba, Seòmar, Time for Reflection | Comments Off on Àm Cnuasachaidh ann am BSL #gaidhlig #BSL

Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Tha sinn an dòchas gun robh deagh oidhche Burns aig a h-uile duine a raoir! Ma thig thu dhan Phàrlamaid, chì thu gu leòr rannan agus dealbhan den Bhàrd Nàiseanta air feadh an togalaich. Tha ainm Burns air fear de na seòmraichean comataidh, mar eisimpleir. Tha e gu math iomchaidh gu bheilear a’ beachdachadh air poileataigs … Continue reading Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig Continue reading

Posted in BPA, burns night, cànan, Robert Burns, Scots language, scotsleid, Seòmar | Comments Off on Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

‘S e seachdain gu math cudromach a th’ air a bhith ann ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo. Chaidh Prìomh Mhinistear na h-Alba a thaghadh Dimàirt. Faodar coimhead air a’ bhideo aig: Agus tha an Aithisg Oifigeil airson … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in BPA, fosgladh seisean 5, Gàidhlig, Ministearan, Ministers, nicola sturgeon, pàrlamaid na h-alba, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba, Scottish Parliament Gaelic blog, Seòmar, SPCB | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Dh’aontaich Pàrlamaid na h-Alba a dh’aona ghuthach ri Bile Cànain Soidhnidh Bhreatainn an t-seachdain sa chaidh (17/8/2015). ‘S e amas a’ bhile seo a bhith a’ brosnachadh cleachdadh Cànan Soidhnidh Bhreatainn. Bithear a’ dèanamh seo tro ullachadh Plana Nàiseanta BLS … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, British Sign Language Bill, BSL, Canain Soidhnidh Bhreatainn, cànan, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Oifigear Riaghlaigh, Seòmar | Comments Off on Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Dh’aontaich Pàrlamaid na h-Alba a dh’aona ghuthach ri Bile Cànain Soidhnidh Bhreatainn an t-seachdain sa chaidh (17/8/2015). ‘S e amas a’ bhile seo a bhith a’ brosnachadh cleachdadh Cànan Soidhnidh Bhreatainn. Bithear a’ dèanamh seo tro ullachadh Plana Nàiseanta BLS … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, British Sign Language Bill, BSL, Canain Soidhnidh Bhreatainn, cànan, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Oifigear Riaghlaigh, Seòmar | Comments Off on Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Prìomh Mhinistear ùr gu bhith air a thaghadh an-diugh #gàidhlig

Tòisichidh taghadh a’ Phrìomh Mhinisear san t-Seòmar aig 14.40 an-diugh. Tha riaghailtean an taghaidh caran toinnte ach tha mìneachadh again (sa Ghàidhlig) san fhios naidheachd againn. Tha e coltach gun tèid Nicola Sturgeon BPA a thaghadh mar an còigeamh Prìomh … Continue reading Continue reading

Posted in BPA, Prìomh Mhinistear, Seòmar | Comments Off on Prìomh Mhinistear ùr gu bhith air a thaghadh an-diugh #gàidhlig

Freagairtean airson “An Taigh”

Ged   *Ged as e “seòmar” a’ Ghàidhlig air “room”, thoir an aire gur e “rùm” a chanas mòran sna h-eileanan an iar an-diugh. (‘S dòcha gun canadh na h-aon daoine sin “seòmar” ri “rùm” a tha iad a’ meas nas leòmaiche no nas motha na an àbhaist!)Air a chur ann an: Faclaireachd is gràmar […] Continue reading

Posted in Faclaireachd is gràmar, flat, rùm, rumannan, Seòmar, seòmraichean, taigh | Comments Off on Freagairtean airson “An Taigh”

Cleachd do chuid Gàidhlig leinn

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ cur fòcas air a seirbheisean Gàidhlig, a’ brosnachadh luchd-tadhail, BPAan agus a luchd-obrach a bhith a’ cleachdadh nan cothrom a th’ ann a bhith ga bruidhinn no ag ionnsachadh mun chànain Tha an iomairt mar &#82… Continue reading

Posted in cànan, Foghlam, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Seòmar, SPCB, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Cleachd do chuid Gàidhlig leinn

Ceann-suidhhe Mhalàbhaidh a’ tadhal air Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #malabhaidh #malawi

Tadhlaidh Ceann-siudhe Poblachd Mhalàbhaidh, An Dr Joyce Banda, air Pàrlamaid na h-Alba an-diugh (Dimairt 19 Màirt).   Bidh An Dr Banda a’ bruidhinn ri Buill Pàrlamaid na h-Alba anns an t-Seòmar. Alasdair alasdair.maccaluim@scottish.pa… Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, Gnòthaichean pàrlamaideach, malabhaidh, malawi, Oifigear Riaghlaigh, Seòmar, state visit | Comments Off on Ceann-suidhhe Mhalàbhaidh a’ tadhal air Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #malabhaidh #malawi