Category Archives: drama

Lèirmheas air Cèilidh – Theatre gu Leòr

  Bha mi air mo dhòigh an dealbh-cluich as ùire aig Theatre gu Leòr fhaicinn ann an Ionad Nàiseanta a’ Bheul-aithris ann an Dùn Èideann o chionn ghoirid; dealbh-cluich air ùr-leasachadh is a cho-sgrìobhadh le seòd na companaidh, Catrìona Leagsaidh Chaimbeul, is a màthair, Màiri Sìne. Chaidh am pròiseact ùr a leasachadh le taic an eòlaiche-dràma Lynda Radley,… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, drama | Comments Off on Lèirmheas air Cèilidh – Theatre gu Leòr

Lèirmheas | An Sealladh bho Chreag a’ Chaisteil

‘S e cuspair a sheasas gu làidir an inntinn nan Albannach; eilthireachd; cuspair a bheanas rinn uile. Ach ciamar as urrainear dèiligeadh ri cuspair a thug uiread de bhuaidh oirnn ann an dòigh a nì feum no a dh’innseas rud nach cualas roimhe. Seo a’ cheist a bha gam fhàgail teagmhach nuair a chaidh mi a shealltainn… Continue reading

Posted in Alice Munro, Alice Rothach, Cànan & Cultar, Castle Rock, drama, eilthireachd, lèirmheas, Na Crìochan, Sealladh bho Chreag a' Chaisteil, Srath Eadraig, Stellar Quines, Strath Ettrick, The View from Castle Rock | Comments Off on Lèirmheas | An Sealladh bho Chreag a’ Chaisteil

Lèirmheas | Fragility aig Iomall Fèis Dhùn Èideann

Ma bhios tu ann an Dùn Èideann am mìos seo cha b’ e gainnead thachartasan a bhios na thrioblaid dhut ach ùine gu leòr gus a h-uile rud anns a bheil ùidh agad fhaicinn. Seo moladh dhuibh o Rhona. Tha an t-uabhas de dhleabhan-chluich gan cur air dòigh sa bhaile san Lùnastal agus mar sin… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, drama, Fèis Dhùn Èideann, Rhona NicDhùghaill | Comments Off on Lèirmheas | Fragility aig Iomall Fèis Dhùn Èideann

Ròin agus Uighean na Faoileige | Lèirmheas dràma

Còmhradh le Caitríona Ní Mhurchú, le Marcas Mac an Tuairneir Am bliadhna, tha dealbh-chluich sònraichte aig Iomall na Fèise ann an Dùn Èideann, a dhèiligeas, gu dlùth, ri cùis a tha aig fìor chridhe na h-aigne Gàidhealaiche. Tha ‘Eating Seals and Seagulls Eggs’, stèidhichte air beatha Pheig Sayers, behemot litreachas na Gàidhlig ann an Èirinn. Air… Continue reading

Posted in Caitríona Ní Mhurchú, Cànan & Cultar, drama, eating seals and seagulls' eggs, Marcas Mac an Tuairneir | Comments Off on Ròin agus Uighean na Faoileige | Lèirmheas dràma

FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Tha e coltach gun lean MG ALBA agus BBC Scotland orra le fo-thiotalan loisgte seach feadhainn a ghabhas cur am falach; ach fhuair luchd-iomairt gaidhlig.tv dearbhadh bhon BhBC an Lunnainn nach leig iad a leas.   Le Liza Storey Tha sinn mothachail gu bheil MG ALBA, am buidheann a tha os cionn BBC Alba còmhla ri… Continue reading

Posted in BBC Alba, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, dearbhadh, drama, Film, Fiolm, fo-thiotalan Beurla, fo-thiotalan loisgte, gaidhlig.tv, Liza Storey, MG Alba, Naidheachdan & Poileataigs, TBh, Teicneòlas | Comments Off on FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

“Leanamaid” – Lèirmheas air Sequamur

Chaidh Alannah Pheutan a choimhead air an dealbh-chluich Sequamur a tha air a bhith a’ siubhal na dùthcha o chionn mìos – seo beachd no dhà bhuaipe air a’ phròiseact as ùire o Phròiseact nan Ealain agus an iomairt “Gairm nan Gàidheal”. Làn neart is an fhìrinn, ’s e dealbh-chluich cumhachdach gu dearbh a th’… Continue reading

Posted in Alannah Pheutan, Cànan & Cultar, drama, Sequamur | Comments Off on “Leanamaid” – Lèirmheas air Sequamur

Lèirmheas air Fantom: Ma ghleidheas mi Beanntan Ùige…

Chaidh Alannah Pheutan a Ghlaschu airson dealbh-chluich ùr Gàidhlig “Fantom” fhaicinn agus e a-mach air an t-seann mhurtair, Mac an t-Srònaich. Seann sgeul air innse iomadh turas, ach thug an càradh ùr seo buaidh oirre. Tha a’ mhòr chuid eòlach air sgeul Mhic an t-Srònaich, fear a bha ainmeil anns na h-Eileanan Siar mar dhuine… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, drama | Comments Off on Lèirmheas air Fantom: Ma ghleidheas mi Beanntan Ùige…

Gàidhlig aig Fèisean Dhùn Èideann

A bheil àite sam bith ann an Alba a tha nas trainge na Dùn Èideann anns an Lùnastal? Tha prògram nam Fèisean loma-làn comadaidh, chuirmean-ciùil agus dràma –  agus tachartasan Gàidhlig nam measg. A bheil càil agaibh ri cur ris an liosta?  Leig fios dhuinn! Fèis Dhùn Èideann aig Summerhall Tha stiùiriche Summerhall, Rupert Thomson,… Continue reading

Posted in Aonghas MacNeacail, Cànain, Cànan & Cultar, Catrìona Lexie Chaimbeul, Ceòl, Daibhidh Walker, Donnchadh MacGillÌosa, drama, featured, Fèis Dhùn Èideann, Fèis nan Leabhraichean, litreachas, MacBheatha, Màrtainn Mac an t-Saoir | Comments Off on Gàidhlig aig Fèisean Dhùn Èideann

Buaidh na Sgeulachd | Còmhradh le Chrisella Ross

Am mìos ‘s a chaidh, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ri Chrisella Ross, bana-sgrìobhadair Leòdhasach, a bha a’ siubhail bhon taigh aice air taobh tuath an eilein gu Dùn Èideann. ’S ann airson prìomh shealladh ‘Bannan’, sreath-dràma son telebhisein a sgrìobh i fhèin, is a tha na chiad sreath den leithid a chaidh a chruthachadh… Continue reading

Posted in Bannan, Cànan & Cultar, Chrisella Ross, drama, featured, litreachas, Marcas Mac an Tuairneir, TBh | Comments Off on Buaidh na Sgeulachd | Còmhradh le Chrisella Ross

Ann Am Faclan M’ Athar air cuairt sna h-Eileanan

Tha an dealbh-chluich ùr, dà-chànanach, Ann am Faclan M’ Athar le Justin Young agus Iain Fionnlagh MacLeòid, air cuairt air feadh na h-Alba. As dèidh dhaibh a bhith a’ cluich air beulaibh tallaichean loma-làn de luchd-amhairc air tìr mòr, tha an sgioba cleasaichean – Aonghas Pàdraig Caimbeul agus Muireann Kelly nam measg – a’ dèanamh… Continue reading

Posted in Aonghas Pàdraig Caimbeul, Cànan & Cultar, dealbh-chluich, drama, featured, Muireann Kelly | Comments Off on Ann Am Faclan M’ Athar air cuairt sna h-Eileanan