Category Archives: àrainneachd

Sealainnean-meala na Pàrlamaid air sgrìon! #gàidhlig #gaelic @mac_tbh @gaelicmedia

Bha criutha film againn aig a’ Phàrlamaid bho chionn dà sheachdain a bha a’ filmeadh seilleanan-meala na Pàrlamaid. Tha ceithir beachlannan againn an seo aig a’ Phàrlamaid agus gheibhear barrachd fiosrachaidh mun deidhinn sa phost-bloga seo. Bha Eilidh is Niall aig MacTV aig a’ Phàrlamaid a’ filmeadh airson a’ phrògraim anns an t-sreath Trusadh a … Leugh an corr de Sealainnean-meala na Pàrlamaid air sgrìon! #gàidhlig #gaelic @mac_tbh @gaelicmedia Continue reading

Posted in àrainneachd, BBC Alba, bees, MacTV, sealainnean, Trusadh | Comments Off on Sealainnean-meala na Pàrlamaid air sgrìon! #gàidhlig #gaelic @mac_tbh @gaelicmedia

Aithisg Ìre 1 air fhoillseachadh air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn #gaidhlig @SP_RuralClimate

Dh’fhoillsich Comataidh Cùisean Dùthchail is Àrainneachd na Pàrlamaid an aithisg ìre 1 air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn an-diugh.   Tha geàrr-chunntas Gàidhlig ri fhaighinn den aithisg. Airson barrachd fiosrachaidh, faic am fios naidheachd (Gàidhlig) no an làn aithisg (Beurla) Am … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in àrainneachd, Bile an Fhearainn, Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn, cànan, Comataidh Cuisean Duthchail is Arainneachd, Comataidhean, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Land Reform Bill, Landreformbill, RACCE | Comments Off on Aithisg Ìre 1 air fhoillseachadh air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn #gaidhlig @SP_RuralClimate

Aithisg Bhliadhinail Àrainneachdail na Pàrlamaid air fhoillseachadh #Gàidhlig

Faic mar a rinn Pàrlamaid na h -Alba ann a bhith a’ lughdachadh ar lorg carboin am-bliadhna san Aithisg Bhlaidhnail Àrainneachdail ùr againn (Gàidhlig). Alasdair gaidhlig@scottish.parliament.ukAir a chur ann an: Arainneachd Continue reading

Posted in àrainneachd | Comments Off on Aithisg Bhliadhinail Àrainneachdail na Pàrlamaid air fhoillseachadh #Gàidhlig

Mil air do bheul! Seilleanan-meala ann am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Air ais anns an Ògmhios, chur Pàrlamaid na h-Alba fàilte air an luchd-tadhail as ùire don àite – seilleanan-meala. Tha dà bheachlann a-nis ann an Gàradh Pàrlamaid na h-Alba – an dachaigh ùr do na seilleanan seo. Seo am fios … Con… Continue reading

Posted in àrainneachd, bees, buckfast bees, Gabhail pàirt, honey bees, Oifigear Riaghlaigh, presiding officer, real action on carbon emissions, Scottish Parliament | Comments Off on Mil air do bheul! Seilleanan-meala ann am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Feòil, feòil, feòil

Leugh mi ann an iris bìdh gun do dh’ ith na Gearmailtich 20 kg feòil circe gach duine sa bhliadhna 2013. Anns na 1950an b’ àbhaist dhaibh 2 kg ithe gach duine gach bliadhna. Àiteigin eile leugh mi gum biodh … Continue reading Continue reading

Posted in àrainneachd, biadh, comann | Comments Off on Feòil, feòil, feòil

Caismeachd an-aghaidh Monsanto

An robh tachartasan mar sin agaibh-se cuideachd Di-Sathairne sa chaidh? ‘S e latha iomairt eadar-nàiseanta a bh’ ann. An tachartas as fhaisge orm-sa, b’ e sin ann an Düsseldorf, prìomh-bhaile na sgìre anns a bheil mi a’ fuireach, agus tha … Continue reading Continue reading

Posted in a' ghearmailt, an Roinn-Eòrpa, àrainneachd, obair fearainn, polataigs | Comments Off on Caismeachd an-aghaidh Monsanto

Baile beag no baile mòr?

  Chuir sinn deireadh-seachdaine na Caisge seachad aig taigh mo phàrantan-céile. Tha iad a’ fuireach ann am baile beag anns an sgìre réidh ìosal faisg air a’ chrìoch do na Tìrean Ìsle. Bhuail e orm dè cho àlainn a tha … Continue reading Continue reading

Posted in a' ghearmailt, àiteachan, an t-earrach, àrainneachd, comann, furachas | Comments Off on Baile beag no baile mòr?

Plastaig, plastaig, plastaig

Mar is trice nuair a bhios mi ag obair anns a’ bhaile mhòr fad an latha, thèid mi do bhùth air choireigin gus greimeag bìdh fhaighinn aig àm lòin. Turas no dhà gach seachdain, tha mi ann am pàirt snog … Continue reading Continue reading

Posted in àrainneachd, biadh, comann | Comments Off on Plastaig, plastaig, plastaig

Dubh dorcha ann am Pàrlamaid na h-Alba! #gàidhlig #earthhour

Bidh Pàrlamaid na h-Alba am measg nam buidhnean poblach a bhios a’ gabhail pàirt ann an iomairt Uair na Talmhainn Disathairne seo.  Gabhaidh Uair na Talmhainn àite eadar 8.30f agus 9.30f air Disathairne 29 Màrt agus bidh a’ mhòr-chuid de &#82… Continue reading

Posted in àrainneachd, enviroment, Gabhail pàirt | Comments Off on Dubh dorcha ann am Pàrlamaid na h-Alba! #gàidhlig #earthhour

Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba air fhoillseachadh #gaidhlig #gaelic

Tha an tionndadh Gàidhlig de dh’aithris Bhliadhnail na h-Àrainneachd aig Pàrlamaid na h-Alba ri fhaighinn a-nis. Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid 2011-12 Faigh a-mach na rinn Pàrlamaid na h-Alba gus an lorg carboin againn a lùghdachadh. Am … Continue reading

Posted in àrainneachd, environment, Gabhail pàirt, green, ùaine | Comments Off on Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba air fhoillseachadh #gaidhlig #gaelic