Category Archives: TBh

Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Nan rachadh film euchd no gaisge, uabhais, àbhachdais, gaoir, msaa. a chur ann an riochd gàidhealach, dh’fhaodamaid tarraing à pailteas sgeulachdan, ach cuideachd à òrain, bàrdachd agus dàin de dh’iomadach seòrsa. Tha na filmichean Hollywood as soirbheachaile a’ gabhail brath air na rudan as aithnichte ann an cultar na Beurla, agus a’ toirt caochladh orra… Continue reading

Posted in abairtean, àbhachdas, blockbusters, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, drama, faclan, Faclan Feumail, Film, Fiolm, gnàthsan-cainnte, litreachas, ràdhan, riochd gàidhealach, TBh, tobar gnàth-fhaclan | Comments Off on Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Tha tìde agad | Soraidh slàn le Orange is the New Black

Tha Eòghan a’ coimhead ri seud Netflix a tha a’ toirt soraidh slàn dhuinn am mìos seo – Orange is the New Black. Thòisich mi a’ meòrachadh air an alt seo o chionn cola-deug nuair a bha mi a’ coimhead air prògram eile o Netflix. As dèidh dhomh steall-sealladh a dhèanamh air Stranger Things 2&3,… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, TBh | Comments Off on Tha tìde agad | Soraidh slàn le Orange is the New Black

Schitt’s Creek – Comadaidh Òr Canadach

Ann am beachd Eòghain, bheir Schitt’s Creek gàire air gamhainn. Tha teaghlach ùr aig Jim’s Dad anns a’ chomadaidh Chanadach agus bidh fadachd air airson paidh ubhail a-rèir coltais. Tha Canada air iomadh rud buadhmhor a thoirt dhuinn ann an saoghal an telebhisein. Due South. William Shatner. Sharky & George. A’ mhòr chuid dhe na… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, TBh | Comments Off on Schitt’s Creek – Comadaidh Òr Canadach

Dhan Uisge

Sna beagan mìosan a dh’fhalbh tha luchd amhairc BBC Alba air a bhith a’ faighinnn toileachas bho sreath de phrògraman goirid mu shnàmh air a bhlàr a-muigh air a bheil ‘Dhan Uisge’. Do phreasantair a’ phrògraim Calum MacIlleathain bha an dà chuid spòrs is dùbhlain na luib. An seo tha Calum a’ toirt iomradh air… Continue reading

Posted in BBC Alba, Calum MacIlleathain, Cànan & Cultar, Dhan Uisge, snàmh, Spòrs, TBh | Comments Off on Dhan Uisge

Eden – dìmeas air na mairbh is na beò

atque ubi solitudinem , pacem appellant. agus far an dèan iad fàsach, canaidh iad sìth ris. – Tacitus, Agricola Airson fear-eachdraidh Ròmanach nach do chuir làrach-coise air talamh Chailleanach, agus a bha a’ sgrìobhadh mu dheidhinn beatha athair-chèile bliadhnaichean as dèidh làimhe, cha robh mòran sgrìobhaichean mu dheidhinn na h-Alba anns an robh fìrinn cho… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, TBh | Comments Off on Eden – dìmeas air na mairbh is na beò

Dòtaman | Mun chuairt, mun chuairt fad 30 Bliadhna

Tha “an Gàidheal as ainmeile ann an Alba” trithead bliadhna a dh’aois am bliadhna-sa. Dh’fhaighnich Dàna ri feadhainn dè bha anns an òran Dhòtamain as fheàrr leotha ? Saoil dè thagh iad ? Uill, eadar gach connspaid mu fho-thiotalan agus susbaint Bheurla m.s.a.a. aig BBC Alba, air 17mh latha den Dàmhair am bliadhna, ruigidh craoladh Gàidhlig clach-mhìle eachdraidheil.… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Ceòl, TBh | Comments Off on Dòtaman | Mun chuairt, mun chuairt fad 30 Bliadhna

FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Tha e coltach gun lean MG ALBA agus BBC Scotland orra le fo-thiotalan loisgte seach feadhainn a ghabhas cur am falach; ach fhuair luchd-iomairt gaidhlig.tv dearbhadh bhon BhBC an Lunnainn nach leig iad a leas.   Le Liza Storey Tha sinn mothachail gu bheil MG ALBA, am buidheann a tha os cionn BBC Alba còmhla ri… Continue reading

Posted in BBC Alba, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, dearbhadh, drama, Film, Fiolm, fo-thiotalan Beurla, fo-thiotalan loisgte, gaidhlig.tv, Liza Storey, MG Alba, Naidheachdan & Poileataigs, TBh, Teicneòlas | Comments Off on FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Dùbhlan Shanjeev | BBC Alba

Feumaidh mi ràdh an toiseach gu bheil mi measail air Sanjeev Kholi. Cuideachd, mar neach a dh’ionnsaich a’ Ghàidhlig mar inbheach agus a bhios ga teagasg do luchd-ionnsachaidh eile, tha ionnsachadh na Gàidhlig air fear de na cuspairean as fheàrr leam. Mar sin, ‘s e briseadh-dùil a bh’ ann dhomh gun robh am prògram seo… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cànan, ionnsachadh, Rhona NicDhùghaill, TBh, TV | Comments Off on Dùbhlan Shanjeev | BBC Alba

Leonard Nimoy | 1931 – 2015

Tha Eòghan a’ cuimhneachadh air Leonard Nimoy a chaochail an latha eile.  “Leonard Nimoy, 2011, ST Con-2” by Beth Madison – _DSC5611-1 crp. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons. House of Cards air Netflix agus dreasa dhubh is ghorm Alana NicAonghais, (air neo a bheil i geal is òr no fiù ’s liath is odhar?)… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Film, Naidheachdan & Poileataigs, TBh | Comments Off on Leonard Nimoy | 1931 – 2015

Lèirmheas TBh | Spiral, BBC4

O chionn ghoirid, ‘s e na Lochlannaich a tha air an cliù as motha fhaighinn airson an cuid dràma “dubh”. Tha na mìltean air coimhead air na sreathan Tbh Eòrpach a tha air a bhith a’ nochdadh air BBC4, leithid Wallander, Borgen agus Am Marbhadh no Forbrydeslsen. Ach tha barrachd ri fhaicinn air BBC4 na… Continue reading

Posted in An Fhraing, BBC4, Cànan & Cultar, Fraingis, Spiral, TBh | Comments Off on Lèirmheas TBh | Spiral, BBC4