Category Archives: MG Alba

Gàidhlig high-register – nach i tha mìorbhaileach?

Well a chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan, mar a shaoileadh sibh, gu bheil a’ Ghàidhlig high-register a’ fàs cho uile-làthaireach.

B’ fhìor thoil leis feadhainn de na h-eisimpleirean a bu mhò chòrd ris a thoirt fa ‘r comhair, le ‘r… Continue reading

Posted in Gàidhlig high-register, MG Alba, rampant quangocracy | Comments Off on Gàidhlig high-register – nach i tha mìorbhaileach?

Cnuasachadh fiolm | Hamish

‘S e fiolm drùidhteach cumhachdach a th’ ann an Hamish a ghrèimeas ort. Chan eil teagamh gun robh buaidh nach beag aig Hamish Henderson air Alba, ge brith mar sgrìobhadair, iomairtiche, fear-cruinneachaidh, no sgoilear. Tha Liam a’ beachdachadh. Tha cuimhne agam far an robh mi air oidhche chunntais nam bhòtaichean san t-Sultain, 2014, mar a… Continue reading

Posted in BBC Alba, bees knees, Cànan & Cultar, Fiolm, Gàidhlig, hamish, hamish henderson, MG Alba | Comments Off on Cnuasachadh fiolm | Hamish

FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Tha e coltach gun lean MG ALBA agus BBC Scotland orra le fo-thiotalan loisgte seach feadhainn a ghabhas cur am falach; ach fhuair luchd-iomairt gaidhlig.tv dearbhadh bhon BhBC an Lunnainn nach leig iad a leas.   Le Liza Storey Tha sinn mothachail gu bheil MG ALBA, am buidheann a tha os cionn BBC Alba còmhla ri… Continue reading

Posted in BBC Alba, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, dearbhadh, drama, Film, Fiolm, fo-thiotalan Beurla, fo-thiotalan loisgte, gaidhlig.tv, Liza Storey, MG Alba, Naidheachdan & Poileataigs, TBh, Teicneòlas | Comments Off on FO-THIOTALAN FALAICHTE – THA RATHAD NAS FHEÀRR ANN

Bàrdachd | Àrmainn na Gàidhlig

le Alistair Paul  An Dàmhair Air dà bheinn àrd Air taobh an iar na h-Albainn Air iomall na Gàidhealteachd Àrd os cionn na talmhainn Sheas dà àrmann na Gàidhlig an cinn shuas sna sgòthan Shuas dha na speuran Bu bhrìoghmhor am briathran B’ ann a chrith an talamh fon casan Nuair dh’fhosgail iad am beòil… Continue reading

Posted in bàrdachd, BBC Alba, dana, dànamag, deasbad, deasbad Gàidhlig, Gàidhlig, iutan dearg, iutan dearg; deasbad a' ihutain dheirge; dana; dàna; dànamag; danamag; gàidhlig; bbc alba; mg alba; beurla, MG Alba, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | Àrmainn na Gàidhlig

Gu ifrinn no Scotstoun! #gaidhlig #smwglaschu #smwglasgow

Rinn mi rud Oidhche Haoine nach d’rinn mi riamh roimhe – chaidh mi gu geama rugbaidh: Glaschu an aghaidh Connacht. Bha cothrom agam air tiocaidean fhaighinn tro MG Alba agus bha mi dìreach airson faighinn a-mach cò ris a bhiodh … Continue reading Continue reading

Posted in Argyll line, BBC Alba, Connacht, Gaelic, Gàidhlig, MG Alba, North Clyde Electrics, rathaidean-iarainn, rugbaidh, Spòrs | Comments Off on Gu ifrinn no Scotstoun! #gaidhlig #smwglaschu #smwglasgow

Aifric ag ionnsachadh mu Phàrlamaid na h-Alba!

Ma bhios tu a’ coimhead air Aifric, prògram air BBC Alba do dheugairean, is dòcha gun do mhothaich thu a-raoir gun robh Aifric NicMhathain, prìomh charactar na sreath, ag ullachadh airson deuchainn sgoile agus gur e “eachdraidh Pàrlamaid na h-A… Continue reading

Posted in Aifric, BBC Alba, Blog Pàrlamaid na h-Alba, Cliona Ni Chiosain, Foillseachaidhean, gaeilge, Gàidhlig, MG Alba, Scottish Parliament Gaelic blog, TBh, TG4 | Comments Off on Aifric ag ionnsachadh mu Phàrlamaid na h-Alba!