Category Archives: Nis

An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Rinn mi beagan suibhail an deireadh sheachdain seo. Dhuisg mi trath madainn Disathairne agus thug mi am bus gu Nis far a choisich mi dhan taigh solais aig Rubha Robhanais.Choisich mi air ais agus chaidh mi a dh’fhaicinn carn-cuimhne airson bathadh Chun… Continue reading

Posted in Leòdhas, Nis, Rubha Robhanais, steornabhagh | Comments Off on An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas