Category Archives: caraidean

Ath-thathaich na sean dùthcha 4 – Co-là-breith Roib

Dhraibh Rob mi dhan Mhakro, far an do cheannaich mi ceithir pasganan mòra toitein, botal ruim airson caraid ann an Firhill Ct, botal Old Smuggler mar thìodhlac do Rob an àite an Glen Moray air a ghoid, agus thug mi dà bhocsa falamh airson pasganan…. Continue reading

Posted in caraidean | Comments Off on Ath-thathaich na sean dùthcha 4 – Co-là-breith Roib

‘S dòcha gum faic mi iad a-rithist, no: Eadar dà thuiteamas

Mar an-uiridh ‘s a’ bhòn-uiridh, tha mòr-chuid mo bheatha “sòisealta” (taobh a-muigh an Eadar-lìn) a’ tachairt san fhoghair.B’ ann air an deireadh seachdain seo chaidh a thachair a’ chiad chuirm am bliadhna – ‘s e ath-chruinneachadh (an dèidh fich… Continue reading

Posted in caraidean | Comments Off on ‘S dòcha gum faic mi iad a-rithist, no: Eadar dà thuiteamas

Cuimhneachain bhliadhnail

Air 20 an Lùnastal 1986 (cairteal linne air ais!), chaidh mi a thogail lus-an-leanna mar obair saor-làithean ron chiad bhliadhna agam san oilthigh. B’ ann èigeantach a bha an obair ach a dh’aindheoin sin chòrd e rium fìor ghlan – agus thòisich e … Continue reading

Posted in am Bòid, caraidean | Comments Off on Cuimhneachain bhliadhnail

Làithean tranga, Rob is Dùn Chaillean

Dè as coireachd gu bheil mi a’ faireachdain cho trang sna làithean seo?’S dòcha gu bheil tòrr a’ tachairt an dèidh àm gu math saor. Cha robh agam mòran ri dhèanamh aig obair san Fhaoillich, bha mi gun obair bhon Ghearran gus an Giblean agus a-r… Continue reading

Posted in am Bòid, caraidean | Comments Off on Làithean tranga, Rob is Dùn Chaillean

O’Henry-ish

Nuair a thuirt Akerbeltz san Fhòram nach robh fhios aige dè an obair làitheil a bha agam (ach gun robh iad feumach orm an Alba), cha robh fhios agam dè a bu chòir dhomh freagairt.Mu dheireadh thall, thuirt mi gun robh somewhat O’Henry-ish approach… Continue reading

Posted in caraidean | Comments Off on O’Henry-ish