Category Archives: Mo Bheatha

Seachdain sa chaidh

Bha seachdain gle thrang! Rinn mi coinneamh comhla ri mo dhotair trath madainn Diluain agud fhuair mi prescriptions airson mo phalsy. As deidh sin, rinn mi lethbhreacain mo thaisbeanadh aig an taigh airson coinneamh bhliadnail aig Meetup Gaidhlig Ghlas… Continue reading

Posted in glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Mo Bheatha, slàinte, Social Media Week Glasgow | Comments Off on Seachdain sa chaidh