Category Archives: agm

Tha mi nam runaire a-rithist!

Bha coinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu am feasgar. Thoisich e le ti is cofaidh, shortbread is jaffa cakes!Rinn taisbeanadh mu dheidheinn ar buidheann bho Iuchar 2009 gu an-diugh agus air ar aithisg bhliadhnail cuideachd. As deidh sin, t… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu | Comments Off on Tha mi nam runaire a-rithist!

Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Bha mi ag obair air taisbeanadh a-nochd airson a’ choinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu. Tha ar Coinneamh Bhliadhnail air Diluain 8mh den Lunastal aig 2f san Leanag ann am Partaig. Larach-lin: leadership.gaelicglasgow.org.ukAm feasgar bha… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Skype | Comments Off on Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype