Category Archives: Spòrs

Ceann a’ Mhaide | Tanera Camans

Fhuair Eòghan cothrom tadhal air ceàirdlann Tanera Camans faisg air a’ Mhanachainn agus ionnsachadh fhaighinn air mar a nithear caman. A’ coiseachd a’ steach dhan cheàirdlann air croit os cionn Cille Mhòraig, chuir e gaire orm a bhith a’ faicinn fear an aon aois rium-sa a’ bruidhinn ri òigear, a’ feuchainn ri eòlas agus ionnsachadh… Continue reading

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on Ceann a’ Mhaide | Tanera Camans

Ro-shealladh air Seusan na h-Iomain 2017 – Pàirt a Dhà

Tha Eòghan air ais leis an dara pàirt den ro-shealladh air iomain 2017 – an-diugh na lìogaichean naiseanta agus roinneil – cha bhiodh gnothaichean mar bu dual gun sgioba a’ tarraing a-mach às an Lìog Nàiseanta. Anns an Lìog Nàiseanta, cha bhiodh sinn beò gun sgioba on Cheann a Deas a’ tarraing a-mach aig a’… Continue reading

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on Ro-shealladh air Seusan na h-Iomain 2017 – Pàirt a Dhà

Ro-shealladh air Seusan na h-Iomain 2017 – Pàirt a h-Aon

Tha iomain nam fear air ais Disathairne – cò bhios a’ togail nan duaisean mòra am-bliadhna-sa le tòrr mì-chinnt far na pàirce? Eòghan a’ toirt sùil air na cothroman aig na sgiobaidhean anns a’ phrìomh lìog. Bliadhna eile de dh’iomain – chan eil e fada tighinn mun chuairt mar a chanas iad. An-dràsta ge-tà tha ùine mhòr… Continue reading

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on Ro-shealladh air Seusan na h-Iomain 2017 – Pàirt a h-Aon

Eilean Dubh is Gorm a’ Chuain | Camanachd Leòdhais

O chionn deich bliadhna, ghabh buidheann de dh’òigridh ann an Leòdhas ceum mòr airson sgioba iomain do dh’inbhich a stèidheachadh san eilean. Bha Eòghan againn an-sàs ann, agus e a’ coimhead air ais air turas iongantach Camanachd Leòdhais. O chionn deich bliadhna an-diugh, chaidh mi an-sàs ann an gnothach a thug os làimh mo bheatha… Continue reading

Posted in cultar, Iomain, Spòrs | Comments Off on Eilean Dubh is Gorm a’ Chuain | Camanachd Leòdhais

“Tha Tighinn Fodham Èirigh” | Camanachd Bhaile Ùr an t-Slèibh

Tha Baile Ùr an t-Slèibh air ais far bu dual dhaibh ann an Saoghal na Camanachd, ach bha slìghe fhada dhuilich aca a’ tilleadh – an cuir iad ris a’ ghlòir uair eile Disathairne an aghaidh Camanachd an Òbain? Eòghan ag aithris. Bha mi beannaichte a bhith an lathair aig Eilean Bheannachair ann am Baile… Continue reading

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on “Tha Tighinn Fodham Èirigh” | Camanachd Bhaile Ùr an t-Slèibh

Ultima Warriors | Innis Tìle aig na Euros

Tha farpais mhòr eadar-nàiseanta Ball-coise anns an Fhraing a-rithist. Nach eil fada bhuainn a-nise prìobadh John Collins, tadhal Craig Burley, Sean Connery agus Martyn Bennett a’ gabhail splaoid agus Stan Collymore a’ faighinn droinneadh o Luchd nam Breacan? Tha sinn aig an taigh a-rithist, agus ma bheir sinn sùil air mapa na Roinn Eòrpa chan… Continue reading

Posted in ball-coise, euro2016, iceland, innis tìle, Spòrs | Comments Off on Ultima Warriors | Innis Tìle aig na Euros

Deàrrsadh-grèine air Lìte | Ball-coise

Hibs agus Cupa na h-Alba – Sgeul 114 Bliadhna air tighinn gu crìch – Gòrdan MacCoinnich a’ beachdachadh air deàrrsadh-grèine air Lìte. Uill, tha mi cha mhòr air ais air talamh a-nis as-dèidh deireadh sheachdain iongantach. Mas e nach eil fhios agad dè thachair Disathairne is cinnteach nach eil thu a’ fuireach air an t-Saoghal… Continue reading

Posted in ball-coise, Spòrs | Comments Off on Deàrrsadh-grèine air Lìte | Ball-coise

O Diego!

  Tha na h-Euros ann a dh’aithghearr – cha bhi Alba ann ach cha bhi Mgr Costa ann nas motha – Eòghan a’ toirt sùil air sgeulachd bhrònach Dhiego. Le Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28393829 “am fear a chuireas chùl ri chuideachd, cha d’fhiach e” – Bruce Springsteen, Highway Patrolman Le seann ghaoid Uladh… Continue reading

Posted in ball-coise, Spòrs | Comments Off on O Diego!

Iomain nam Ban – “Na mnathan bu shuairce, bu mhodhaile a ghluasad”

Tha iomain nam ban air èirigh gu mòr o chionn ghoirid agus tha guth nan Gàidheal gu làidir anns an leasachadh seo – Tha Eòghan ag aithris. Is e saoghal nam fear a th’ ann a-rèir Seumas MacIlleDhuinn – ach mar a thuirt Goistidh na h-Anama fhèin – cha dh’fhiach e gun bhoireannach no chailin.… Continue reading

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on Iomain nam Ban – “Na mnathan bu shuairce, bu mhodhaile a ghluasad”

Johan Cruyff | 1947 – 2016

Tha Johan Cruyff – an draoidh ball-coise, ’s mathaid an sàr-dhraoidh – air siubhal aig aois 68. Choisinn e duais Ballon d’ Or trì tursan agus dhùisg e macmeanmna òigiridh thar nam bliadhnaichean. Fear feallsanachail, bidh Cruyff ga chuimhneachadh airson a’ chleas dhan tug e ainm “tionndadh Chruyff” far an robh e a’ tarraing a… Continue reading

Posted in ball-coise, Spòrs | Comments Off on Johan Cruyff | 1947 – 2016